Χάρης Συρούνης

Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Ελεγκτικού Τμήματος, KPMG