Γιάννης Καρούζος

Ο κ. Ιωάννης Καρούζος είναι δικηγόρος - εργατολόγος.