Δρ. Ξενοφών Σπηλιώτης

Ο Δρ. Ξενοφών Σπηλιώτης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Έλαβε το πτυχίο του Χημικού Μηχανικού από το ΑΠΘ και συμπλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο UMIST, ενώ η διδακτορική του διατριβή χρηματοδοτήθηκε από το “Atomic Energy Authority” στην Αγγλία. Εργάστηκε ως Τεχνικός Σύμβουλος και έχει διατελέσει μέλος Διοικητικών Συμβουλίων διαφόρων εταιρειών. Σήμερα είναι Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου «Χημικής Τεχνολογίας, Επιστήμης και Μηχανικής Συμπεριφοράς Υλικών» του ΤΕΙ Θεσσαλίας και Διευθυντής του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας. Στο ΤΕΙ Θεσσαλίας υπηρέτησε διοικητικές θέσεις ευθύνης ενώ έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος πολλών συγχρηματοδοτούμενων και ιδιωτικών ερευνητικών έργων, καθώς και επιστημονικός συνεργάτης σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων. Το ερευνητικό του έργο είναι αναγνωρισμένο διεθνώς και έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, καθώς και σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης πόρων, επικινδύνων και μη στερεών αποβλήτων και λασπών μέσω τεχνολογιών ενσωμάτωσής των σε κεραμικά δομικά υλικά, αξιοποίησης δευτερογενών πρώτων υλών, καθώς και αποκατάστασης - εξυγίανσης μολυσμένων εδαφών. Τα τελευταία χρόνια ειδικεύεται σε θέματα κυκλικής οικονομίας με όρους βιομηχανικής συμβίωσης, συμμετέχοντας σε διαβουλεύσεις που λαμβάνουν χώρα σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για διαμόρφωση πολιτικών κυκλικής οικονομίας, όρων κοινωνικής αποδοχής τεχνολογιών αξιοποίησης αποβλήτων ως πόρων και αλλαγής προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης. Σε εθνικό επίπεδο συμμετέχει στο δίκτυο «forum για τη βιομηχανία», ενώ διοργανώνει και συμμετέχει σε σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια για τη διαμόρφωση όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής πολιτικών κυκλικής οικονομίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.