Βασίλης Σαραφίδης

Ο Βασίλης Σαραφίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής οικονομετρίας, διοικητικό στέλεχος του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Μακεδονικών Σπουδών, και μέλος της Δημοκρατικής Ευθύνης.