Στην εκτίμηση ότι η τράπεζα AS PNB Banca της Λετονίας καταρρέει ή είναι πιθανό να καταρρεύσει σε ευθυγράμμιση με τις τους κανονισμούς τους Ενιαίου Μηχανισμού Εκκαθάρισης, προχωρά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ειδικότερα, όπως εξηγεί, η ανάγκη για επιπλέον απομειώσεις της αξίας των παγίων της οδήγησε σε σημαντική επιδείνωση της κεφαλαιακής της θέσης στο βαθμό που το ενεργητικό της τράπεζας υποχώρησε κάτω από το παθητικό της. Για το λόγο αυτό η τράπεζα δεν μπορεί πλέον να παράσχει εγγυήσεις για την κεφαλαιακή της επάρκεια στο βραχυπρόθεσμο μέλλον.

Δεδομένης της εκτίμησης για κατάρρευση ή πιθανή κατάρρευση, η ΕΚΤ ενημέρωσε τον Ενιαίο Μηχανισμό Εκκαθάρισης ο οποίος έκρινε ότι μια εκκαθάριση δεν εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον. 

Οι καταθέσεις στην AS PNB Bank προστατεύονται έως το επίπεδο των 100.000 ευρώ υπό το λετονικό ταμείο εγγύησης καταθέσεων.