Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2019 παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με πέρσι και καθορίζονται ανάλογα με τα κυβικά για τις μηχανές και για τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στη χώρα μας μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2010. Για τα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου 2010 ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας γίνεται με βάση τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα. 

Τα τέλη κυκλοφορίας κυμαίνονται: 

  • Από 22 έως 1.230 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν έως το 2000.
  • Από 22 έως 1.260 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από 2001 έως 2005.
  • Από 22 έως 1.380 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από 2006 έως 2010.
  • Για τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά βάσει των εκπομπών CO2. 

Δείτε αναλυτικά τα τέλη κυκλοφορίας του 2019 στους παρακάτω πίνακες: 

Τέλη Κυκλοφορίας 2019 - Τιμές

 

Τέλη Κυκλοφορίας 2019 - Οι τιμέςΤέλη Κυκλοφορίας 2019 - Οι τιμέςΤέλη Κυκλοφορίας 2019 - Οι τιμές