Με νέα τροπολογία στο φορολογικό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, έρχονται αλλαγές στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», προκειμένου να γίνει πιο ελκυστικό για τους εργοδότες.

Συγκεκριμένα επιδοτείται το 100% (έναντι 60% που είναι σήμερα) των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό, έως και τα μέσα Οκτωβρίου.

Μέχρι στιγμής, μόλις 5.500 εργοδότες έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό για λίγο περισσότερους από 50.000 εργαζόμενους, έναντι στόχου 700.000 εργαζομένων.

Όπως αναφέρει η τροπολογία, καταβάλλεται, για το χρονικό διάστημα από 1/7/2020 έως 15/10/2020 από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά ποσοστό 100%. το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι, που υπάγονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». δεν απασχολούνται.

Επίσης προβλέπεται ότι για το χρονικό διάστημα από 1/7/2020 έως 30/9/2020, καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές:

- για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ και είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, με την προϋπόθεση ότι έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους. κατά το 3° τρίμηνο του έτους 2019

- για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών.

 

Διαβάστε επίσης