Ζητούμενο για την εθνική ανάπτυξη και την ευημερία είναι η προσέλκυση επενδύσεων. Οι επενδύσεις φέρνουν θέσεις εργασίας και κινούν την οικονομία. Ένας κύκλος επενδύσεων και ανάπτυξης δημιουργείται με το μεν να επηρεάζει το δε και αντίστροφα. Αν και πολλές κριτικές έχουν γίνει για την ποιότητα και το σεβασμό από την πλευρά των ξένων επενδυτών προς τη χώρα και τον τόπο που επενδύουν, ώστε να υπάρχει μία υπεύθυνη επενδυτική δραστηριότητα, είναι αναμφισβήτητο ότι πρέπει να δημιουργηθούν συγκεκριμένες συνθήκες φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος με μακρόπνοη προοπτική που θα υποστηρίζουν υγιής επενδυτικές επιθυμίες.

Η απόφαση για επενδύσεις στο εξωτερικό αρχίζει με τον προσδιορισμό της επικινδυνότητας του επενδυτικού κλίματος στη χώρα που εξετάζεται. Ο κίνδυνος χώρας αναφέρεται στους οικονομικούς, πολιτικούς και επιχειρηματικούς κινδύνους που είναι μοναδικοί για μια συγκεκριμένη χώρα και μπορεί να οδηγήσουν σε απρόβλεπτες απώλειες.

  • Οικονομικός κίνδυνος: Αυτός ο κίνδυνος αναφέρεται στην ικανότητα μιας χώρας να εξοφλήσει τα χρέη της. Μια χώρα με σταθερά ιστορικά οικονομικά στοιχεία  και ισχυρότερη οικονομία θα προσφέρει πιο αξιόπιστες επενδύσεις από μια χώρα με ασθενέστερη χρηματοδότηση ή μια κακή οικονομία.
  • Πολιτικός κίνδυνος: Αυτός ο κίνδυνος αναφέρεται στις πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε μια χώρα και οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε απρόβλεπτη απώλεια για τους επενδυτές. Ενώ ο οικονομικός κίνδυνος αναφέρεται συχνά ως η ικανότητα της χώρας να εξοφλεί τα χρέη και να παρουσιάζει σταθερές εκθετικές οικονομικές επιδόσεις, ο πολιτικός κίνδυνος αναφέρεται μερικές φορές ως η προθυμία μιας χώρας να πληρώσει τα χρέη της ή να διατηρήσει ένα φιλόξενο κλίμα για τις εξωτερικές επενδύσεις. Ακόμα κι αν η οικονομία μιας χώρας είναι ισχυρή, όταν το πολιτικό κλίμα είναι εχθρικό (ή γίνεται εχθρικό) σε εξωτερικούς επενδυτές, η χώρα μπορεί να μην είναι ένας καλός υποψήφιος για επενδύσεις.
  • Συναλλαγματικός κίνδυνος: Αυτός είναι ο κίνδυνος αναφέρεται στην πιθανότητα της ξένης κεντρικής τράπεζας να αλλάξει τους συναλλαγματικούς κανονισμούς της, μειώνοντας ή ακυρώνοντας σημαντικά την αξία των συμβάσεων συναλλάγματός της. Η ανάλυση των κυρίαρχων παραγόντων κινδύνου είναι επωφελής τόσο για επενδυτές σε μετοχές όσο και για ομόλογα.

Δίχως μία σαφή εικόνα για τις προοπτικές μίας χώρας και την άμβλυνση της πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητες οι επενδυτές θα έχουν σοβαρούς λόγους να μην επενδύσουν στην Ελλάδα. Πέρα από εξωτερικούς παράγοντες είναι η πολιτική πρωτοβουλία και η ολοκληρωμένη και συντονισμένη προσπάθεια όλου του πολιτικού κόσμου με μακρόχρονο στρατηγικό ορίζοντα που μπορεί να δώσει ανάσα επενδύσεων.

Αν και η Ελλάδα ενδέχεται να εξακολουθεί να παρουσιάζει καθυστέρηση όσον αφορά την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων (FDI), όπως δείχνει η κατάταξη ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, η χώρα μπορεί να διπλασιάσει τις παραγωγικές επενδύσεις και να δημιουργήσει περίπου 200.000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2025 , με την εφαρμογή ενός προγράμματος ταχείας ανάπτυξης. Η υιοθέτηση μιας επιθετικής δέσμης οριζόντιων μεταρρυθμίσεων για επενδύσεις με εξειδικευμένες πολιτικές που επικεντρώνονται σε εννέα τομείς - μέταλλα και μεταλλεία, τρόφιμα, ιατρική, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, εφοδιαστική αλυσίδα, εκπαίδευση, ψηφιακή οικονομία και κυκλική οικονομία – μπορεί να δώσει πνοή που σύμφωνα με τον ΣΕΒ μεταφράζεται σε σημαντική βελτίωση του ΑΕΠ της χώρας ως το 2025 και της κατάστασης της οικονομίας.