Τα καθέτως με τα περιοριστικά μέτρα, το κλείσιμο και το «σφράγισμα» στις επιχειρήσεις, σε διάφορους κλάδους δραστηριότητας και στην αγορά ολόκληρη, ΔΕΝ μπορούν να λειτουργήσουν θετικά και αποτελεσματικά πέραν ενός στενού βραχυχρόνιου χρονικού ορίζοντα...
ΔΕΝ μπορεί να είναι για μήνες...
ΔΕΝ είναι εφικτό...
Για μέρες -και το πολύ για μερικές εβδομάδες ακόμα...- μπορεί να σταθούν, ναι...
Για περισσότερο ΔΕΝ βλέπω το πως...
Εναλλακτικά, η προδιαγραφόμενη απονέκρωση των οικονομιών μας θα δημιουργήσει και θα διαχύσει, δυστυχώς, ακόμα πιο οδυνηρά και δυσεπίλυτα προβλήματα...
Καθημερινά, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα...
Θα είναι κάτι τέτοιο, στην ουσία, «αυτοκτονικό»...
Μην έχετε σε αυτό καμία αμφιβολία...
Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, μετά δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα άμυνας της κοινωνίας μας, απέναντι σε οτιδήποτε...
Και σε όλους τους τομείς της ζωής μας, πλέον: Υγεία, Άμυνα, Διατροφή, Δημόσια Ασφάλεια κλπ...
Και πιθανότατα με ακόμα περισσότερα ανθρώπινα θύματα σε σχέση με αυτά του ιού...
Πρέπει να βρούμε και να μάθουμε, λοιπόν, όσο το δυνατόν συντομότερα, να προφυλασσόμαστε με άλλους τρόπους, πέραν του «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ»: Που σήμερα, φυσικά, πρέπει να είναι αυστηρό και αυτονόητο...
Καιρός όμως να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε εντατικά αυτό ΤΟ ΠΩΣ ΑΛΛΙΩΣ, στηριγμένοι στις γνώσεις των ειδικών...
Αυτό στα μάτια μου είναι, πλέον, το πιο επείγον...
ΕΔΩ η σημαντικότερη πρόκληση για την επιστημονική και την πολιτική κοινότητα, ΤΩΡΑ...