Η κοινωνική προστιθέμενη αξία με μειωμένο κόστος είναι ένα από τα βασικά οφέλη της προσπάθειας ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα. Η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες στους δημόσιους οργανισμούς. Και αυτές οι ευκαιρίες έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή των προσδοκιών μεταξύ των πολιτών, των ασθενών, των φοιτητών και άλλων ομάδων άμεσα ενδιαφερόντων στον δημόσιο τομέα. Πώς μπορούν οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να καινοτομούν στις υπηρεσίες και να αποφέρουν οφέλη για την κοινωνία με χαμηλότερο κόστος;

Οι άνθρωποι στη σημερινή κοινωνία θέλουν να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες ανεξάρτητα από το χρόνο και τον τόπο. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή για οργανισμούς οι οποίοι προηγουμένως είχαν την τάση να εργάζονται εκτός σύνδεσης. Για παράδειγμα, η ΔΕΗ έχει πλέον υιοθετήσει ψηφιακές πλατφόρμες για εύκολη πληρωμή λογαριασμών. Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης πειραματίζεται με τις λύσεις και ο εκπαιδευτικός τομέας αναπτύσσει ψηφιακά εργαλεία διδασκαλίας για να βοηθήσει τα παιδιά να απομακρυνθούν από την τάξη.

Κυβερνητικοί οργανισμοί σε ολόκληρο τον κόσμο καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση των πολιτών και να αποκομίσουν οφέλη. Περισσότερες από 130 χώρες έχουν Online υπηρεσίες.

Ωστόσο, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε, οι περισσότερες κυβερνήσεις απέχουν πολύ από την αξιοποίηση των ωφελειών από την ψηφιοποίηση. Για να γίνει αυτό, πρέπει να εμβαθύνουν τους ψηφιακούς τους μετασχηματισμούς, πέρα από την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω δικτυακών πυλών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στις ευρύτερες επιχειρηματικές δραστηριότητες της ίδιας της κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει αναζήτηση ευκαιριών για βελτίωση της παραγωγικότητας, της συνεργασίας, της κλίμακας, της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας και της καινοτομίας.

Ένα σημαντικό ακόμα θέμα είναι η μεταστροφή ολόκληρης της κουλτούρας των οργανισμών ώστε να υποστηρίζουν ψηφιακές λύσεις. Η υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης, η εκπαίδευση των υπαλλήλων και των πελατών και συμπεριφορές που θα ενισχύουν την πρόσβαση των ομάδων ενδιαφερόντων σε ψηφιακά σημεία για την εξυπηρέτησή τους είναι απαραίτητη. 

Οι ψηφιακοί μετασχηματισμοί απαιτούν αλλαγές τόσο στις διαδικασίες όσο και στα συστήματα πληροφορικής, οι οποίες είναι πιο δύσκολες να εφαρμοστούν στον δημόσιο τομέα παρά στον ιδιωτικό τομέα. Απαιτούν εξειδικευμένες δεξιότητες που έχουν μεγάλη ζήτηση και επομένως όλο και πιο δύσκολο να έρθουν. Οι κυβερνητικές οργανώσεις συχνά αγωνίζονται να ανταγωνιστούν για τέτοιου είδους ταλέντα, καθώς ο ιδιωτικός τομέας μπορεί συχνά να προσφέρει υψηλότερους μισθούς, μια πιο επιχειρηματική κουλτούρα και πιο σαφώς καθορισμένες διαδρομές σταδιοδρομίας. Ωστόσο, μερικές κυβερνήσεις έχουν βρει τρόπους να προσελκύσουν ή να καλλιεργήσουν το ταλέντο πληροφορικής για τα ψηφιακά τους έργα.