Λόγω των ιδιαίτερων πολιτικο-οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, ανακύπτουν αρκετές προκλήσεις με τις οποίες έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι οι υποψήφιοι που αναζητούν επαγγελματικές ευκαιρίες στη δεδομένη αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, όπως τονίζει στο insider.gr o κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Διευθύνων Συμβούλους της Adecco Ελλάδας  πολλοί από αυτούς εξετάζουν επαγγελματικές προτάσεις για εργασία στο εξωτερικό, όπου οι ευκαιρίες είναι περισσότερες, οι προοπτικές εξέλιξης είναι ευνοϊκότερες αλλά και τα πακέτα αποδοχών συχνά κατά πολύ ελκυστικότερα. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταλέντων (GTCI) 2015-16, μια ετήσια μελέτη βασισμένη σε έρευνα που πραγματοποιείται από το INSEAD σε συνεργασία με τον Όμιλο Adecco και το Human Capital Leadership Institute στη Σιγκαπούρη (HCLI), ο οποίος φέτος εξέτασε το θέμα της Προσέλκυσης Ταλέντων και της Διεθνούς Κινητικότητας, υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ της κινητικότητας των ταλέντων και της οικονομικής ευημερίας. Αν αποστασιοποιηθούμε από πιθανούς συναισθηματικούς περιορισμούς, θα δούμε ότι η κινητικότητα είναι ζωτικής σημασίας για την κάλυψη των ελλείψεων σε δεξιότητες, καθώς ένα υψηλό ποσοστό καινοτόμων ανθρώπων με επιχειρηματικό πνεύμα έχουν γεννηθεί ή σπουδάσει σε άλλες χώρες. Ως εκ τούτου, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι κορυφαίες χώρες στην κατάταξη του δείκτη, εκείνες δηλαδή που είναι και οι πλέον ανταγωνιστικές στην ανάπτυξη, διατήρηση και προσέλκυση των ταλαντούχων εργαζομένων, χαρακτηρίζονται ως επιθυμητοί προορισμοί για εργασία από τα στελέχη και τους υποψηφίους που διαθέτουν υψηλού επιπέδου εξειδίκευση.

Αν και η Ελλάδα παρουσιάζει κάποια σημάδια βελτίωσης σε σύγκριση με τον δείκτη GTCI του προηγούμενου έτους, η κατάταξή μας (49η θέση) εξακολουθεί να είναι χαμηλή σε σχέση με τις χώρες της ίδια ομάδας εισοδήματος, καθώς και σε σχέση με τις χώρες  της περιοχής στην οποία ανήκουμε. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε προκειμένου να γίνουμε μία ανταγωνιστική χώρα που όχι μόνο θα μπορεί να κρατήσει τους ταλαντούχους νέους της εντός των συνόρων, αλλά και θα μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για τους επαγγελματίες με υψηλά προσόντα, για τα λεγόμενα «λαμπρά μυαλά».

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ και σε μια ακόμα έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώσαμε πρόσφατα, και θεωρώ ότι είναι επίσης ενδεικτικά της τάσης αυτής. Είναι εντυπωσιακό λοιπόν, το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έρευνα, η οποία εξέτασε την «Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα» και η οποία διεξήχθη σε συνεργασία με την εταιρεία LMG,  το 18% των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση στο δείγμα μας, καθώς και το 16% των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα ενδιαφέρονται να μετακινηθούν και δραστηριοποιούνται εντατικά προς την ανεύρεση άλλης εργασίας.  Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους απασχολούμενος στον ιδιωτικό τομέα είναι 28% και για τους ελεύθερους επαγγελματίες 27% . Ένας στους 10 ερωτώμενους που ψάχνουν για εργασία έχουν στρέψει τις προσπάθειές τους στο εξωτερικό, κυρίως οι άνδρες (17%), οι Θεσσαλονικείς (15%) και τα άτομα με πλήρη απασχόληση (19%). Οι δυνατότητες διαπραγμάτευσης καλύτερου πακέτου αποδοχών, οι καλύτερες συνθήκες εργασίας και οι περισσότερες ευκαιρίες εξέλιξης αποτελούν τους πιο συχνούς λόγους για τους οποίους στέφονται για εργασία στο εξωτερικό. Επιπλέον, στη συντριπτική τους πλειοψηφία (74%), οι συμμετέχοντες στην έρευνα δηλώνουν απαισιόδοξοι για την πορεία της αγοράς εργασίας στη χώρα μας στα αμέσως επόμενα χρόνια, γεγονός που συμβάλλει στην αυξητική τάση της αναζήτησης επαγγελματικών ευκαιριών στο εξωτερικό. 

Το θέμα της μετανάστευσης «ταλέντων» λοιπόν, είναι εξαιρετικά επίκαιρο και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και να μελετηθεί ανάλογα. Τόσο η πολιτεία όσο και ο επιχειρηματικός κόσμος, πρέπει να κινητοποιηθούν και να προχωρήσουν σε δομικές αλλαγές, ώστε αφενός να αξιοποιήσουν τα ταλέντα εντός της χώρας και αφετέρου να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες προσέλκυσης ταλέντων από το εξωτερικό, που θα βοηθήσουν την Ελλάδα να ανακάμψει σαν αγορά και να επανέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης.