Μείωση των ανασφάλιστων οχημάτων δείχνουν τα στοιχεία του Επικουρικού Κεφαλαίου, που έχει ως σκοπό την αποζημίωση λόγω θανάτου, σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών από αυτοκινητιστικά ατυχήματα τα οποία προκαλούν οχήματα που δεν είναι ασφαλισμένα ή είναι ασφαλισμένα σε εταιρείες που σταμάτησαν να λειτουργούν. 

Ο αριθμός των ζημιών από ανασφάλιστα οχήματα που αναγγέλθηκαν την προηγούμενη χρονιά υποχώρησαν σε 1.791 από 2.270 που ήταν το 2017, σημειώνοντας πτώση 21,1%. Πρόκειται για μια εξέλιξη που σύμφωνα με το Επικουρικό Κεφάλαιο «αποτυπώνει τη σημαντική μείωση του αριθμού των ανασφάλιστων οχημάτων». 

Σε αντίθεση με τον αριθμό των ζημιών οι αποζημιώσεις λόγω ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα αυξήθηκαν κατά 58% το 2018 φθάνοντας τα 26,31 εκατ. ευρώ από τα 11,16 εκατ. ευρώ που ήταν το 2017. Παρόμοια αύξηση (59,4%) καταγράφει το σύνολο των αποζημιώσεων που κατέβαλε το Επικουρικό το 2018 φθάνοντας το ποσό των 103,67 εκατ. ευρώ από 65 εκατ. ευρώ περίπου που ήταν το 2017. 

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει και η διευθέτηση των εκκρεμών υποθέσεων. Εξέλιξη η οποία αποδίδεται από τα στελέχη του Επικουρικού Κεφαλαίου στη σύσταση μιας εξειδικευμένης ομάδας για τον διακανονισμό απαιτήσεων και την πιο αποτελεσματική διαχείριση των πληρωμών. Ειδικότερα το 2018 διευθετήθηκαν οριστικά 6.082 εκκρεμείς υποθέσεις, έναντι 4.936 το 2017 (αύξηση 23,2%). 

Εσωτερική αναβάθμιση και βελτίωση

Σύμφωνα με το απολογισμό δράσεων για το 2018, το Επικουρικό Κεφάλαιο προχώρησε στην αναβάθμιση πολλών εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των διαθεσίμων του, την πιο ορθολογική διαχείριση των ζημιών του, και τη δημιουργία ενός πιο αυστηρού πλαισίου για τη διαπραγμάτευση των απαιτήσεων. Έτσι κατάφερε να περιορίσει τις εκκρεμούσες ζημιές και παράλληλα να κάνει πολύ πιο αποδοτική τη διαχείριση των διαθεσίμων, αλλά και των ετήσιων εισφορών των ασφαλιστικών εταιριών.

«Το 2018 καταφέραμε να αυξήσουμε σημαντικά τις αποζημιώσεις προς τους δικαιούχους, κάτι που αποτελεί και τη βασική μας αποστολή», σημειώνει ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Επικουρικού Κεφαλαίου Γιώργος Βαλαής προθέτοντας ότι «για το 2019 συνεχίζουμε την πολιτική εσωτερικής αναδιοργάνωσης και βελτίωσης, και ταυτόχρονα εξετάζουμε εναλλακτικές λύσεις που θα μας βοηθήσουν να καταστούμε πιο αποτελεσματικοί στη διαχείριση και τον περιορισμό των ζημιών».

Άκαρπος ο διαγωνισμός για τα ανενεργά χαρτοφυλάκια 

Άκαρπος αποδείχθηκε ο διαγωνισμός που ξεκίνησε πέρσι το Επικουρικό Κεφάλαιο για τη διαχείριση των ανενεργών χαρτοφυλακίων που έχουν περάσει στην κατοχή του. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από 14 διαφορετικά σχήματα με εμπειρία στη διαχείριση χαρτοφυλακίων, κρίθηκε ότι καμία από τις προσφορές που κατατέθηκε δεν ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις του Επικουρικού. 

Πλέον, στόχος είναι η περαιτέρω βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών για την αξιοποίηση των διαθεσίμων, ενώ παράλληλα το Επικουρικό συνεχίζει να μελετά εναλλακτικές λύσεις με «στόχο την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και με κοινωνική ευαισθησία διευθέτηση των αποζημιώσεων».

Προς αξιοποίηση το χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Τέλος, μέσα στο 2018 ξεκίνησε η διερεύνηση επιλογών για την εκμετάλλευση των υπό διαχείριση ακινήτων του ΕΚ, σε συνεργασία με τους εκκαθαριστές των υπό εκκαθάριση εταιριών και με την βοήθεια συμβουλευτικής εταιρίας, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την καλύτερη αξιοποίησή τους και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εκπλειστηριασμού, με στόχο την ενίσχυση των εσόδων