Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανήλθε τον Οκτώβρη στο 56,8% έναντι 56,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 0,9%, σύμφωνα με ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου.

Συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (2.885,16 εκατ. ευρώ ευρώ ή 8,7%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 51,8% παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 1,1% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτικότερα η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. έκλεισε στα 33,00 δισ., αυξημένη κατά 7,1% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 5,0%.

Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Οκτωβρίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.

Συνολική αξία διακανονισμένων συναλλαγών 0,78 δις (αυξημένη κατά 18,0% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 75,1% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 3.093.255.579 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 3,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (2.990.408.407 τεμάχια) και αύξηση 11,4% σε σχέση με το Οκτώβριο του 2014 (2.777.435.299 τεμάχια).

Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο 2015 πραγματοποίησαν το 58,6% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Στις 16.715 ανήλθαν οι Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 17.074 τον προηγούμενο μήνα). Στις 677 διαμορφώθηκαν οι Νέες Μερίδες επενδυτών (από 804 τον προηγούμενο μήνα)

Ενίσχυση της τάξης του 9,1% κατέγραψε ητιμή του Γενικού Δείκτη Χ.Α από την αρχή του μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Οκτωβρίου 2015 έφτασε τα 782,18 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο κατά 18,0% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 662,97 εκατ. ευρώ Σε σχέση με τον Οκτώβριο 2014 που η αξία συναλλαγών ήταν 3.145,45 εκατ. ευρώ, σημειώθηκε πτώση της τάξης του 75,1%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Οκτωβρίου 2015 ήταν 37,25 εκατ. ευρώ, αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (30,13 εκατ. ευρώ) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (142,97 εκατ. ευρώ).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Οκτώβριο 2015 ανήλθε στις 16.715 έναντι 17.074 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Οκτώβριο 2014 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 28.897).

Τον Οκτώβριο 2015 δημιουργήθηκαν 677 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 804 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 33,00 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 30,81 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 7,1% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 52,43 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 37,0%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Οκτώβριο 2015 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 25,45 εκατ. ευρώ Οι εισροές προέρχονται από θεσμικούς επενδυτές (31,10 εκατ. ευρώ), ενώ οι εκροές προέρχονται από νομικά πρόσωπα (4,66 εκατ. ευρώ), ιδιώτες αλλοδαπούς (0,65 εκατ. ευρώ) και λοιπά νομικά πρόσωπα (0,33 εκατ. ευρώ).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 25,72 εκατ. ευρώ Οι εκροές προέρχονται από Έλληνες ιδιώτες (34,43 εκατ. ευρώ), χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (1,12 εκατ. ευρώ), ασφ. εταιρ. & συνταξιοδοτικά κεφάλαια (0,86 εκατ. ευρώ), ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές (0,78 εκατ. ευρώ), εταιρείες επενδύσεων (0,22 εκατ. ευρώ) και λοιπές ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρίες (0,03 εκατ. ευρώ), ενώ οι εισροές προέρχονται από αμοιβαία κεφάλαια (11,36 εκατ. ευρώ), και από τον Δημόσιο Τομέα (0,36 εκατ. ευρώ).