Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας με απόδοση που διαμορφώθηκε στο 0,13%, μειωμένη συγκριτικά με την προηγούμενη, αντίστοιχης διάρκειας, δημόπρασία εντόκων του Ιουνίου (0,25%).

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους τα οποία αποτυπώνουν το ιδιαίτερα θετικό κλίμα που επικρατεί στις αγορές για τους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι προσφορές υπερκάλυψαν κατά 1,81 φορές το δημοπρατούμενο ποσό και ανήλθαν στα 1,757 δισ. ευρώ.