Γεύμα εργασίας αναμένεται να έχει την ερχόμενη Πέμπτη ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ).

Στο «μενού» αναμένεται να βρεθεί το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την αναβάθμιση του θεσμού της κεφαλαιαγοράς και το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Οι προτάσεις του ΣΜΕΧΑ

Ο ΣΜΕΧΑ έχει ήδη επικοινωνήσει τις θέσεις του στον υφυπουργό Οικονομικών και οι προτάσεις αυτές αναμένεται μεταξύ άλλων να συζητηθούν και την επόμενη Πέμπτη.

Το «τετράπτυχο» που υιοθετεί ο Σύνδεσμος των χρηματιστών στις προτάσεις του προς την κυβέρνηση, στοχεύοντας στην προσέλκυσης επενδυτών και στην αναβάθμιση του χρηματιστηριακού θεσμού είναι α) λιγότεροι φόροι, β) περισσότερα προϊόντα, γ) ευκολότερες διαδικασίες και δ) καλύτερη εποπτεία.

Σε σχετική επιστολή που έστειλαν οι χρηματιστές στον κ. Ζαββό αναφέρουν πως θα πρέπει να θεσπιστούν φορολογικά κίνητρα για τους ιδιώτες επενδυτές, προκειμένου να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο μέσω αποταμιευτικών λογαριασμών και θα πρέπει να προβλεφθούν μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές για τις εταιρείες που εισάγονται στο χρηματιστήριο.

Ακόμη, ο ΣΜΕΧΑ προτείνει τον εμπλουτισμό της αγοράς με επενδυτικά προϊόντα όπως για παράδειγμα τα μερίδια συνεταιριστικών τραπεζών και τα ομολόγα που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του σχεδίου «Ηρακλής», η σύσταση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων στην Ελλάδα, αλλά και την αναβάθμιση του ΧΑΑ ώστε να διαπραγματεύονται σε αυτό πρωτογενώς και δευτερογενώς ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.

Για την καλύτερη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού ο ΣΜΕΧΑ πρότεινε να επανέλθει  η υποχρέωση σύνταξης των τριμηνιαίων και 9μηνιαίων λογιστικών καταστάσεων βάσει μεγέθους και δεικτών και να επανέλθει το χρονικό περιθώριο σύγκλησης των ετήσιων τακτικών γενικών συνελεύσεων των εισηγμένων εταιρειών μέσα σε ένα εξάμηνο από τη λήξη της χρήσης.