Προτάσεις για την αναβάθμιση της κεφαλαιαγοράς και την αύξηση των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών επεξεργάζεται η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) με σκοπό να τις παρουσιάσει στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Γενική Γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Χαρίκλεια Απαλαγάκη δίνει βάρος στη μείωση της φορολογίας που επιβαρύνει τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, αλλά και στον περιορισμό των λεγομένων μεταβιβαστικών εξόδων και καταρτίζει προτάσεις που κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα, η προσοχή της ΕΕΤ έχει πέσει στα μεταβιβαστικά έξοδα, στα έξοδα της ΕΧΑΕ, στο φόρο επί της αξίας συναλλαγών πινακιδίου, καθώς και στα έξοδα της εταιρείας εκκαθάρισης.

Τα μεταβιβαστικά έξοδα αντιστοιχούν σε επιβάρυνση 0,06% επί των συναλλαγών. Τα έξοδα της ΕΧΑΕ αντιστοιχούν σε επιβάρυνση 0,025% συν 0,06 ευρώ ανά εκτελεσμένη εντολή, τα έξοδα της εταιρείας εκκαθάρισης αντιστοιχούν σε επιβάρυνση 0,50 ευρώ ανά τίτλο και τύπο εντολής (αγορά ή πώληση). Ο δε φόρος συναλλαγών βαρύνει μόνον τις πωλήσεις μετοχών και είναι στο 0,20%.

Για παράδειγμα, για τέσσερις εκτελεσμένες εντολές πώλησης με τρεις διαφορετικές μετοχές και αξία συναλλαγών πινακιδίου 18.000 ευρώ, οι επιβαρύνσεις -εξαιρουμένης της προμήθειας της χρηματιστηριακής-  διαμορφώνονται σε 53 ευρώ, ήτοι στο 0,30% της αξίας της συναλλαγής. Τα μεταβιβαστικά έξοδα είναι 10,80 ευρώ, τα έξοδα ΕΧΑΕ είναι 4,74 ευρώ, τα έξοδα της εταιρείας εκκαθάρισης 1,50 ευρώ και ο φόρος που παρακρατείται 36 ευρώ.

Υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Οικονομικών θεωρούν πάντως πως τα σημερινά επίπεδα φορολόγησης των χρηματιστηριακών συναλλαγών είναι «σωστά ζυγισμένα», ήτοι δεν λειτουργούν σε βάρος της επενδυτικής διάθεσης, αλλά ούτε και σε βάρος των δημοσίων εσόδων.