Τι φέρνει ο νέος κανονισμός στο Χρηματιστήριο - Ενεργοποίηση στις αρχές του 2025

Ανδρέας Βελισσάριος
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Τι φέρνει ο νέος κανονισμός στο Χρηματιστήριο - Ενεργοποίηση στις αρχές του 2025
Από τις αρχές του επόμενου έτους αναμένεται να ενεργοποιηθεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα διέπει το Χρηματιστήριο, όπως έκανε γνωστό, η διοίκηση της ΕΧΑΕ, καθώς, παρότι η διαδικασία διαβούλευσης κράτησε περισσότερο από το αναμενόμενο, ωστόσο βγήκε «λευκός καπνός» με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που λαμβάνει το Χρηματιστήριο. Πότε αναμένεται η αναβάθμιση του ΧΑ και τα roadshows.

Από τις αρχές του επόμενου έτους αναμένεται να ενεργοποιηθεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα διέπει το Χρηματιστήριο, όπως έκανε γνωστό, η διοίκηση της ΕΧΑΕ, καθώς, παρότι η διαδικασία διαβούλευσης κράτησε περισσότερο από το αναμενόμενο, ωστόσο βγήκε «λευκός καπνός» με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Πλέον, με τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί επί των νέων ρυθμίσεων, αναμένεται απλώς η τυπική έγκριση του τελικού κειμένου από τη διοικούσα επιτροπή των χρηματιστηριακών αγορών και από τα διοικητικά όργανα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Συνεπώς, ως προς το ζήτημα της ελάχιστης διασποράς των μετοχών των εισηγμένων, τα νέα όρια, σύμφωνα με τα όσα επανέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΧΑΕ, κ. Γιάννος Κοντόπουλος θα είναι στο 25% για τις εταιρείες με κεφαλαιοποίηση χαμηλότερη των 200 εκατ. ευρώ και 15% για εταιρείες με υψηλότερη. Σύμφωνα με τον κ. Κοντόπουλο, η επαρκής διασπορά θα ελέγχεται δύο φορές το χρόνο, σε εξαμηνιαία βάση (δηλαδή κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο) και σε περίπτωση μη επαρκούς διασποράς θα δίνεται μια περίοδος χάριτος και αποκατάστασης του ζητήματος που θα φτάνει τους 6+6 μήνες.

Η μη τήρηση του μέτρου, σε συνεχή βάση από τις εισηγμένες θα τις οδηγεί αρχικώς στο καθεστώς υπαγωγής στην κατηγορία επιτήρησης, ενώ και εκεί περιορίζεται ο σημαντικά ο χρόνος παραμονής στα δύο έτη. Παράλληλα, πιο αυστηρός γίνεται ο κανονισμός και ως προς τον χρόνο παραμονής μιας μετοχής σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, καθώς πλέον θα φτάνει στο ένα έτος.

Όπως έκανε γνωστό ο κ. Κοντόπουλος, το Χρηματιστήριο θα μπορεί να αναστέλλει τη διαπραγμάτευση μιας μετοχής, και στις εξής περιπτώσεις:

- όταν οι μετοχές παραμένουν στην κατηγορία επιτήρησης για πάνω από δύο έτη,

- όταν η διασπορά μιας μετοχής παραμείνει σε επίπεδα χαμηλότερα του 10%, μετά την παρέλευση των προθεσμιών που θέτει ο κανονισμός (6+6 μήνες)

- όταν η εταιρεία δεν ανταποκριθεί σε ερώτημα του Χρηματιστηρίου εντός της ορισθείσας προθεσμίας ή όταν το Χρηματιστήριο κρίνει ότι η σχετική απάντηση δεν είναι πλήρης, επαρκής ή τεκμηριωμένη.

Εφόσον λοιπόν ο κανονισμός που θα διέπει την αγορά ενεργοποιηθεί στις αρχές του 2025, τότε όπως όλα δείχνουν, μπορεί να υπάρξει ένα εύλογο χρονικό διάστημα προσαρμογής (6+6 μήνες για αρχή, που μπορεί να φτάσει μέχρι τις αρχές του 2028 υπό την επιβολή ποινών) για μια μερίδα εισηγμένων που επιμένουν να κρατούν έρμαιες τις μετοχές τους σε ένα πολύ περιορισμένο μετοχολόγιο και σε ένα καθεστώς μόνιμης αδράνειας.

Υπό αυτό το πρίσμα, διαγραφή μια μετοχής μπορεί να επέλθει μετά το πέρας των έξι μηνών σε αναστολή, εν αντιθέσει με τους 18 μήνες που προβλέπει ο υφιστάμενος κανονισμός. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας των 6 μηνών για ένα ακόμα εξάμηνο, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του εκδότη.

Βέβαια, την πόρτα της εξόδου από το ταμπλό της Λ. Αθηνών θα δουν εταιρείες, των οποίων οι μετοχές έχουν τεθεί σε αναστολή, επειδή η διασπορά είναι χαμηλότερη του 10%, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα στο Χρηματιστήριο να μεταφέρει τις μετοχές μιας εταιρείας από την κύρια αγορά σε έναν πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης.

Και εδώ έρχεται να «κουμπώσει» η ΕΝΑ (Εναλλακτική Αγορά), για τις τις εταιρείες που δε τηρούν τα μέτρα, καθώς δημιουργήθηκε ουσιαστικά για να καλύψει το κενό που άφησε η παράλληλη, χωρίς ωστόσο, να λειτουργεί ως ένα «οργανωμένο» τμήμα αγοράς, αλλά περισσότερο ως ένας πολυμερής σχηματισμός. Άλλωστε, έχει κατατεθεί και αίτημα αναγνώρισης ως «SME Growth Market», όπως ανέφερε ο κ. Κοντόπουλος. Βέβαια, σε αυτό το σημείο, ελλοχεύει ο κίνδυνος της μαζικής εξόδου εταιρειών από την κύρια αγορά και της εισόδου στην ΕΝΑ, όπου δεν υφίστανται το ίδιο πλαίσιο πιέσεων για το free float αλλά ούτε και το κόστος που επωμίζονται οι άλλες εταιρείες στην κύρια, με μικρότερες υποχρεώσεις και σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, υστερώντας ωστόσο σε επίπεδο προβολής και προσέλκυσης κεφαλαίων (κάτι κερδίζεις - κάτι χάνεις).

Δύο ακόμη σημαντικά στοιχεία στην αλλαγή του κανονιστικού πλασίου είναι 1) η κατάργηση του ποσοτικού κριτηρίου της κερδοφορίας, κάτι που συνεπάγεται πως θα μπορούν να εισάγονται εταιρείες με μια ζημιογόνα χρήση, αρκεί να έχουν ένα «growth story», και 2) η κατάργηση του απαιτούμενου φορολογικού πιστοποιητικού.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, πως η διοίκηση του Χρηματιστηρίου δεν υιοθετεί μια «επιθετική» στρατηγική συνεχούς απειλής για διαγραφή και ακραία τιμωρητικής πολιτικής, αλλά, όπως είχε επισημάνει το insider.gr προκρίνει μια πρακτική «καρότου και μαστιγίου» με σταδιακή κλιμάκωση των κυρώσεων.

Παράλληλα, τίθεται ελάχιστο όριο κεφαλαιοποίησης στα 40 εκατ. ευρώ για τις εταιρείες που θα μπαίνουν στο Χρηματιστήριο, ώστε να διασφαλίζεται η εισαγωγή εταιρειών με ικανό μέγεθος στην κύρια. Στη βάση αυτών, η διοίκηση του ΧΑ, στοχεύει στην ενίσχυση του κύρους της κύριας αγοράς, στην προσέλκυση νέων εταιρειών για εισαγωγή, στην ενίσχυση της συναλλακτικής δραστηριότητας και στη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού επενδυτικού προφίλ για τις εισηγμένες.

Από την άλλη, ως προς το ζήτημα της μετάβασης του ΧΑ στις ανεπτυγμένες αγορές, ο Επιτελικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών (COO) του ομίλου του Χρηματιστηρίου, κ. Νίκος Πορφύρης, επισήμανε πως βρισκόμαστε πιο κοντά στην ένταξη σε λίστα παρακολούθησης («watch list») για αναβάθμιση από την S&P Dow Jones και την MSCI καθώς πληρούνται τόσο τα κριτήρια από άποψης μεγέθους και ρευστότητας της αγοράς όσο και τα κριτήρια προσβασιμότητας (stock lending - short selling, από την MSCI) με τη φορολογική ρύθμιση για τον δανεισμό μετοχών να αναμένεται το αμέσως προσεχές διάστημα από το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως έχει αναφέρει το insider.gr, η αγορά θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις που αφορούν τα μεγέθη της κεφαλαιοποίησης (συνολικής και ελεύθερης διασποράς) και της ρευστότητας για την MSCI. Σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα, η μέση ετήσια αξία συναλλαγών (δείκτης ATVR) στις μετοχές που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποίησης πρέπει να διαμορφώνεται στο 20% τουλάχιστον. Όσον αφορά το μέγεθος κεφαλαιοποιήσεων, πρέπει τουλάχιστον πέντε εισηγμένες να πληρούν τα κριτήρια συνολικής και σταθμισμένης κεφαλαιοποίησης, που τοποθετούνται, στα 4,133 δισ. δολάρια και στα 2,066 δισ. δολάρια αντίστοιχα. Ως προς τον οίκο FTSE Russell το εγχείρημα της αναβάθμισης κρίνεται πιο δύσκολο, με τον κ. Κοντόπουλο να αναφέρει πως στόχος είναι η σταδιακή αύξηση της παρουσίας των ελληνικών μετοχών στα όρια που έχουν τεθεί από τους index providers για την ενότητα των «developed markets», ενώ σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η πορεία των ανεπτυγμένων και των αναδυόμενων αγορών.

Πάντως, η μετάταξη δε θα γίνει ταυτόχρονα από όλους τους index providers και σε μια χρονική φάση θα θεωρείται τόσο ανεπτυγμένη όσο και αναδυόμενη αγορά από μερίδες επενδυτών, με τους τελευταίους, αναλόγως και των χαρακτηριστικών τους, να μην τοποθετούνται μαζικά, τόσο από άποψη χρονικής σειράς, όσο και από άποψης κλάδων και επιμέρους μετοχών. Όπως υπογράμμισε ωστόσο ο κ. Κοντόπουλος, οι εισροές κεφαλαίων σε βάθος χρόνου αναμένεται να είναι μεγαλύτερες από τις εκροές που ενεργοποιούνται κατά την μετάταξη.

Να σημειωθεί επίσης, πως ο ίδιος δε θέλησε να ανοίξει ακόμη περισσότερο το ζήτημα της θέσης των αναλυτών της J.P. Morgan, που θεωρούν προτιμότερη την παραμονή του ΧΑ στις αναδυόμενες αγορές. Ωστόσο, όπως σχολίασε και χρησιμοποιώντας ποδοσφαιρικούς όρους, το ΧΑ θα πρέπει να αλλάξει κατηγορία και να πάει από τη Β’ στην Α’ Εθνική. Παράλληλα, δεν αποτελεί ζήτημα της διοίκησης του ΧΑ, η ανάλυση ενός επενδυτικού οίκου με ότι συμφέροντα και επιδιώξεις μπορεί να έχει για τους πελάτες του, σύμφωνα με τον κ. Κοντόπουλο, που άσκησε κριτική και στον αναλυτή του οίκου που επειδή είναι από τη Ν. Αφρική δεν έχει καλή επίγνωση του εγχώριου επενδυτικού «story».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΧΑΕ, παρατήρησε επίσης πως θα πρέπει να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση και προσπάθειες ενδυνάμωσης της αγοράς σε επίπεδο IPOs, ή ακόμη και dual listing ναυτιλιακών εταιρειών και όχι μόνο.

Η προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της εξωστρέφειας των εισηγμένων για την προσέλκυση μεγαλύτερων ξένων θέσεων, αποτελεί πάγια θέση της υπάρχουσας διοίκησης του Χρηματιστηρίου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΧΑΕ συνδιοργανώνει με την CF&B, τρία roadshows για τη μεσαία κεφαλαιοποίηση που θα διεξαχθούν σε τρεις ευρωπαϊκές πόλεις και πιο συγκεκριμένα, στις 22 Μαΐου στη Φρανκφούρτη, στις 6 Ιουνίου στο Παρίσι και στις 5 Δεκεμβρίου στη Γενεύη.

Παράλληλα, για την υψηλή κεφαλαιοποίηση θα πραγματοποιηθεί ένα νέο roadshow σε συνεργασία με τη Société Générale (παρότι ο γαλλικός οίκος δε καλύπτει καμία εκ των εγχώριων εισηγμένων) στις 3 Οκτωβρίου στο Παρίσι με τίτλο «Greece Investor Day», τη στιγμή που φαίνεται να παγιώνεται το roadshow στο Λονδίνο που συνδιοργανώνεται με τη Morgan Stanley στις 2 και 3 Δεκεμβρίου, με τίτλο «Morgan Stanley & Athens Stock Exchange Investor Roadshow».

Στα επιμέρους σημεία στα οποία στάθηκε ο κ. Κοντόπουλος κατά την παρουσίασή του, ήταν η αύξηση της κεφαλαιοποίησης της αγοράς κατά 10,4 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2024, φτάνοντας έτσι στα 98,4 δισ. ευρώ στα τέλη του περασμένου μήνα, με τη βαρύτητα του τραπεζικού κλάδου να αυξάνεται στο 23,8% και την κεφαλαιοποίησή του κατά 2,6 δισ. ευρώ, στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Αξιοσημείωτη αύξηση κατέγραψε τόσο σε κεφαλαιοποίηση, όσο και σε ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα η ΕΝΑ, καθώς το πρώτο σκέλος ενισχύθηκε κατά 30,3% και το δεύτερο κατά 203% στο πρώτο τρίμηνο. Παράλληλα, οι χρηματικές διανομές έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ το 2023, ήτοι στα 2,9 δισ. ευρώ.

Οι ξένοι επενδυτές, όπως τόνισε ο κ. Κοντόπουλος, παραμένουν πολύ ενεργοί συναλλακτικά (η συμμετοχή τους ξεπερνά το 55%) και για το πρώτο τρίμηνο είναι αγοραστές με συνολικές εισροές 685 εκατ. ευρώ, ενώ, την ίδια στιγμή, αυξάνεται το ενδιαφέρον και των εγχώριων ιδιωτών επενδυτών (ο μέσος όρος των ενεργών μερίδων είναι στις 26.409 μέχρι στιγμή για φέτος, ήτοι κατά 5,3% υψηλότερα έναντι του 2023).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Goldman Sachs: Γιατί οι ελληνικές μετοχές μπορούν να διατηρήσουν το μοτίβο υπεραπόδοσης

Jefferies: Οι συνέργειες και οι ευκαιρίες της Eurobank στο εξωτερικό - Υψηλότερη τιμή στόχος

Πώς η Eurobank Equities δείχνει το δρόμο της αναβάθμισης του guidance στη διοίκηση της Τιτάν

gazzetta
gazzetta reader insider insider