Αυξήσεις στις τιμές των ορυκτών καυσίμων (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης) στην Ελλάδα ζητά στην ετήσια έκθεσή του ο ΟΟΣΑ, οι οποίες όπως υπογραμμίζεται πρέπει να γίνουν με ήπιο τρόπο ώστε να εξομαλυνθούν οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στα νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα, στο σχετικό κείμενο σημειώνεται ότι «απαιτούνται υψηλότερες τιμές για μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προκειμένου να ενθαρρυνθεί η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μεσοπρόθεσμα».

Παράλληλα, αναφέρεται ότι τα κίνητρα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πολύ γενναιόδωρα και πρέπει να επανεξεταστούν, βάζοντας στο στόχαστρο του τα κίνητρα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τα οποία σύμφωνα με τους οικονομολόγους του οργανισμού συμβάλλουν στο ελλειμματικό ενεργειακό ισοζύγιο.

Η πρόταση αυτή έρχεται σε αντίθεση με όσα έχει αναφέρει ο ΟΟΣΑ στις εξαμηνιαίες οικονομικές εκτιμήσεις, όπου υποστηρίζεται ότι οι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου και η μείωση της ανεργίας, θα ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη για την ομάδα των χωρών του ΟΟΣΑ, βοηθώντας ώστε να αντισταθμιστεί η επίδραση της επιβράδυνσης στις αναδυόμενες οικονομίες.