Ραγδαία αύξηση έχουν σημειώσει οι πωλήσεις των ασφαλιστικών επενδυτικών προγραμμάτων εν μέσω του φόβου για ένα ενδεχόμενο Grexit με τα προγράμματα υγείας να βρίσκονται πρώτα σε ζήτηση, τον κλάδο του αυτοκινήτου να ακολουθεί πτωτική πορεία και το «ράλλυ τιμών» να κρατά σε εγρήγορση ολόκληρο των κλάδο των ασφαλίσεων.

 Η τάση μετακίνησης κεφαλαίων από τις ελληνικές τράπεζες σε επενδυτικά προγράμματα μέσω των ασφαλιστικών οδήγησε σε αύξηση των ασφαλίσεων του κλάδου ζωής κατά 17,5% το πρώτο τρίμηνο του 2015. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ για το πρώτο τρίμηνο του 2015, οι πωλήσεις ασφαλιστικών επενδυτικών προγραμμάτων αυξήθηκαν κατά 83,6%, φθάνοντας σε συνολικό τζίρο τα 108,1%. Αύξηση 4,8% σημείωσαν και οι πωλήσεις των «παραδοσιακών» αποταμιευτικών προγραμμάτων και συμβολαίων ζωής με το τζίρο να φθάνει τα 319,5 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις συμβολαίων υγείας αυξήθηκαν κατά 23,4% στα 27,3 εκατ. Ανοδικά κινήθηκαν και τα ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια με το τζίρο τους να εμφανίζεται αυξημένος κατά 13,6% στα 39,8 εκατ. ευρώ.  

Αντίθετη είναι η εικόνα στις ασφαλίσεις ζημιών που σημείωσαν πτώση 11,8% κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, κυρίως λόγω της σημαντικής υποχώρησης του κύκλου εργασιών στον κλάδο αυτοκινήτου. Ειδικότερα, ο τζίρος των ασφαλίστρων για την υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση αστικής ευθύνης υποχώρησε κατά 20,2% στα 209,5 εκατ. ευρώ, ενώ κατά 15,6% υποχώρησαν τα ασφάλιστρα για τις συμπληρωματικές καλύψεις του αυτοκινήτου, όπως κάλυψη πυρός, θραύση κρυστάλλων κ.λπ. 

Πτώση κατέγραψε κατά 6,3% και ο δεύτερος βασικότερος κλάδος στις γενικές ασφαλίσεις, δηλαδή ο κλάδος πυρός, οι εργασίες του οποίου περιορίστηκαν στα 96,7 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα ανοδικά κινήθηκαν επιμέρους κλάδοι, όπως αυτοί της γενικής αστικής ευθύνης, της ασφάλισης πλοίων, της ασφάλισης πιστώσεων, των χρηματικών απωλειών, της ασφάλισης μεταφερόμενων εμπορευμάτων και της ασφάλισης ασθενειών. 

«Ο Μάρτιος του 2015 είναι ο πρώτος μήνας που καταγράφεται αύξηση στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων σε μηνιαία βάση, μετά τον Οκτώβριο του 2014. Η άνοδος των ασφαλιστικών προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις αντισταθμίζεται από τη μείωση στις ασφαλίσεις ζημιών, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ η αρνητική πορεία του κλάδου οφείλεται κυρίως στον κλάδο αυτοκινήτων», σχολίασε ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) κ. Α. Σαρρηγεωργίου.