Ασφαλιστικά προγράμματα προσαρμομσένα στις ανάγκες των επαγγελματικών και των επιχειρήσεων προσφέρονται από τις ελληνικές ασφαλιστικές με σκοπό να θωρακίσουν τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες από τις επισφάλειες που δημιουργεί το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον.  

Στο πλαίσιο αυτό οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν προγράμματα οικονομικής απώλειας τα οποία να παρέχουν προστασία στην επιχείρηση σε περίπτωση που συμβεί υλική ζημιά στο κτήριο που εδρεύει ή στο περιεχόμενο του. Οι καλύψεις αυτές συνήθως περιλαμβάνονται ως συμπληρωματικές σε ασφαλιστήρια πυρός για επαγγελματική στέγη και αφορούν την απώλεια εισοδήματος, την απώλεια κερδών, την απώλεια μισθωμάτων αλλά και τα λειτουργικά έξοδα (τόκοι, μισθοί, αποζημιώσεις απολυόμενων υπαλλήλων κ.ά.), για όσο χρόνο μια επιχείρηση ή ένα ακίνητο που υπέστη ζημιά χρειαστεί να επισκευάσει τις ζημιές αυτές, να ξαναλειτουργήσει η επιχείρηση ή να χρησιμοποιηθεί το ακίνητο. 

Αντίστοιχα, στην ελληνική αγορά εντοπίζονται και προγράμματα ασφάλισης απώλειας εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες, όπου ο πελάτης ζητά να αποζημιωθεί σε περίπτωση που το γραφείο ή το κατάστημά του τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω πρόσκαιρης ολικής ανικανότητάς του από ατύχημα ή ασθένεια, ή ζημιάς στις εγκαταστάσεις του. Συνήθως παρέχεται αποζημίωση για χρονικό διάστημα έως και δώδεκα μήνες, καθώς και προστασία του γραφείου-καταστήματος σε περίπτωση που αυτό βρεθεί εκτός λειτουργίας από μια σειρά κινδύνους. 

Για παράδειγμα, το πρόγραμμα ασφάλισης απώλειας κερδών της Eurolife με ετήσιο ασφάλιστρο 283,20 ευρώ εξασφαλίζει αποζημίωση για 12 μήνες ύψους 3.000 το πρώτο μήνα, 1.500 ευρώ το μήνα για τους επόμενους πέντε μήνες και 1.000 ευρώ το μήνα για τους επόμενους έξι μήνες. Η αποζημίωση δίνεται σε περίπτωση που το γραφείο ή το κατάστημα του ασφαλισμένου τεθεί εκτός λειτουργίας είτε λόγω πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια ή ζημιάς στις εγκαταστάσεις.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι αυξημένο ενδιαφέρον παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι τηςασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης, το οποίο καλύπτει τους επιχειρηματίες σε περίπτωση που οι πελάτες τους μπορούν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις στο πλαίσιο της άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Οι ασφαλιστικές προσφέρουν πακέτα ασφάλισης αστικής ευθύνης, τα οποία περιλαμβάνουν καλύψεις ανάλογες με την επαγγελματική ιδιότητα. Ειδικότερα, στην ελληνική αγορά εντοπίζονται προγράμματα επαγγελματικής αστικής ευθύνης: ιατρών, φαρμακοποιών, δικηγόρων, πολιτικών μηχανικών-αρχιτεκτόνων, tour operators, λογιστών, διαμεσολαβούντων.