Πιο εύκολη υπόθεση από ποτέ αποδεικνύεται η ιδιωτική ασφάλιση μέσω της αγοράς ασφαλιστικών προγραμμάτων από το διαδίκτυο. Από την ευκολία του σπιτιού σας και με μόλις δύο, τρία κλικ μπορείτε να αποκτήσετε ένα καινούργιο ασφαλιστήριο αυτοκινήτου ή υγείας. Ωστόσο, η αγορά ασφαλιστήριων συμβολαίων μέσω διαδικτύου κρύβει μυστικά και παγίδες που θα πρέπει να γνωρίζετε προκειμένου να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων.  

Στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται τόσο επιχειρήσεις που πωλούν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, όσο και «παραδοσιακές» ασφαλιστικές εταιρείες που διαθέτουν ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες πώλησης. Οι επιλογές είναι πολλές, τις βασικότερες από τις οποίες τις έχουμε παρουσιάσει σε παλαιότερο άρθρο. Σε ότι αφορά τους τομείς ασφάλισης, κατά κανόνα μέσω διαδικτύου πωλούνται ασφάλειες οχημάτων, σπιτιού και υγείας και λόγος o είναι απλός: Τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά προγράμματα λόγω της φύσης τους μπορούν πιο εύκολα να «τυποποιηθούν» και κατά συνέπεια να δημιουργηθούν αυτόματα τα κατάλληλα συμβόλαια. Μια έρευνα στο διαδίκτυο μπορεί να αναδείξει και άλλες ασφαλίσεις, όμως αυτές συνήθως αφορούν μόνο την εκδήλωση ενδιαφέροντος και η ασφάλιση ολοκληρώνεται μετά από επικοινωνία με κάποιο ασφαλιστικό σύμβουλο/πράκτορα.

Πως λειτουργούν  

Η κάθε ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει τη δική της λειτουργία αλλά η λογική παραμένει η ίδια. Ο χρήστης επιλέγει τον τύπο ασφάλισης που θέλει και αφού οδηγηθεί σε ειδική φόρμα εγγραφής συμπληρώνει τα στοιχεία που θα του ζητήσει το σύστημα (ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ κλπ). Στη συνέχεια καλείται να επιλέξει το κατάλληλο πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες του και τις δυνατότητες του. Σε αυτό το στάδιο μπορεί να ενημερωθεί για τα έντυπα του προγράμματος (προσυμβατική ενημέρωση, όροι κλπ) και να επιλέξει τρόπο πληρωμής. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραδίδεται και υπογράφεται από εσάς στο χώρο που θα επιλέξετε. 

Μπορώ να εμπιστευτώ την online αγορά; 

Στο διαδίκτυο μπορούμε πολύ εύκολα να εντοπίσουμε πολλές online εφαρμογές για την αγορά ασφαλιστικού προγράμματος, είτε μιας συγκεκριμένης ασφαλιστικής εταιρείας όπως η Anytime της Interamerican, είτε πλατφόρμες σύγκρισης προσφορών που συνεργάζονται με πολλές ασφαλιστικές. Σε κάθε περίπτωση αποτέλεσμα της αγοράς είναι η υπογραφή ενός συμβολαίου με μια ασφαλιστική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται νόμιμα στην ελληνική αγορά και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.  

Τελικά αξίζει;

Έχοντας ως δεδομένο τους έντονους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής η online ασφάλιση προσφέρει ευκολία και ταχύτητα. Επιπλέον, στην online αγορά εντοπίζονται πιο εύκολα ευκαιρίες και χαμηλότερες τιμές, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες γλυτώνουν τη προμήθεια που θα έπρεπε να δώσουν στον ασφαλιστικό πράκτορα αν η αγορά του συμβολαίου είχε γίνει με τον «παραδοσιακό» τρόπο. Αυτή, όμως, η απουσία του ασφαλιστικού συμβούλου/πράκτορα είναι και το μεγαλύτερο μειονέκτημα της online αγοράς ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Ένας σωστός επαγγελματίας ασφαλιστής μπορεί να αποδειχτεί σημαντικός σύμμαχος σας τόσο κατά την επιλογή του κατάλληλου ασφαλιστικού προγράμματος, όσο και στη περίπτωση της συνεννόησης με την ασφαλιστική όταν ενεργοποιηθεί κάποια από τις καλύψεις του συμβολαίου σας. 

Τι να προσέξετε 

Όπως σε κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στους όρους, στις καλύψεις, στις απαλλαγές και στις εξαιρέσεις. Επιπλέον, ελέγξτε καλά το συμβόλαιο που θα κληθείτε να υπογράψετε προκειμένου να εξακριβώσετε ότι είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό το οποίο είδατε στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση έχετε τα δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης: 

   - Δικαίωμα εναντίωσης:

Αν δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου το οποίο παρεκκλίνει από αυτά που ζητήσατε στην αίτηση ασφάλισης έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην ασφάλιση μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου γραπτά στο έντυπο για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος, το οποίο θα πρέπει να σας παραδοθεί μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

   - Δικαίωμα υπαναχώρησης:

Μπορείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση αν πάλι αλλάξετε γνώμη ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησης χωρίς να επικαλεστείτε κάποιο ιδιαίτερο λόγο μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Αν η εταιρεία δεν σας έχει αποδεδειγμένα ενημερώσει για το δικαίωμα υπαναχώρησης τότε η προθεσμία επεκτείνεται σε διάστημα δύο μηνών από την καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου.