Πρόκειται για μια από τις απλές και συνηθισμένες καλύψεις η οποία όμως έχει και αυτή τα δικά της μυστικά. Ο λόγος για τη «θραύση κρυστάλλων» η οποία συναντάται τόσο στα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτου όσο και στις ασφάλειες κατοικίας.

Ειδικότερα, στο κλάδο αυτοκινήτου με την συμπληρωματική κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων καλύπτεται η ζημιά που θα προκληθεί στο παρμπρίζ του οχήματος - είτε στο μπροστινό είτε στο πίσω - καθώς και στα πλαϊνά παράθυρα. Επιπλέον, καλύπτεται και το κρύσταλλο της ηλιοροφής, αν το αυτοκίνητο έχει ηλιοροφή. Καλύπτεται, επίσης, οτιδήποτε είναι ενσωματωμένο μέσα στο κρύσταλλο, όπως μεμβράνες, κεραίες, αισθητήρες, τα υλικά συγκόλλησης ή στεγανοποίησης και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την περιμετρική στήριξη του κρυστάλλου. 

Η κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων έχει πάντοτε το δικό της αυτόνομο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, δηλαδή το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας. Το κεφάλαιο αυτό για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο κυμαίνεται, συνήθως, από 1.000 έως 2.000 ευρώ.   

Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες συνεργάζονται με εξειδικευμένες εταιρείες κρυστάλλων και ο πελάτης, σε περίπτωση ζημιάς, επισκέπτεται την εταιρεία κρυστάλλων, αλλάζει το κατεστραμμένο κρύσταλλο και φεύγει χωρίς άλλες διαδικασίες και χωρίς να πληρώσει, γιατί, με βάση τη συμφωνία τους, η εταιρεία κρυστάλλων θα πληρωθεί απευθείας από την ασφαλιστική εταιρεία.   

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο. Για παράδειγμα, οι περισσότερες εταιρείες εξαιρούν τους καθρέφτες και τα κρύσταλλα των φανών, ενώ δεν καλύπτουν και τα τυχόν διάφανα πλαστικά που αντικαθιστούν ή συμπληρώνουν τα παράθυρα, τις ηλιοροφές κ.λπ. Τονίζεται ότι αν η θραύση κρυστάλλων είναι αποτέλεσμα ενός τροχαίου ατυχήματος, τότε σε περίπτωση που δεν φταίει ο ασφαλισμένος οδηγός, δεν αποζημιώνεται από την κάλυψη αυτή, γιατί αποζημιώνεται συνολικά για τη ζημιά από την ασφαλιστική εταιρεία του άλλου αυτοκινήτου, που φταίει.   

Από την άλλη, στο κλάδο περιουσίας η κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων (ή θραύσης υαλοπινάκων και καθρεπτών ή όπως αλλιώς εμφανίζεται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια) είναι συμπληρωματική σε πολυασφαλιστήρια κατοικιών, γραφείων κ.λπ. και καλύπτει ζημιές ανάλογα με το κύριο περιουσιακό στοιχείο για το οποίο ασφαλίζεται. Αν, δηλαδή, ασφαλίζεται το κτήριο μιας κατοικίας, τότε καλύπτεται η ζημιά στα εξωτερικά κρύσταλλα και τζάμια της κατοικίας, ενώ αν ασφαλίζεται το περιεχόμενο, καλύπτεται η ζημιά στα εσωτερικά κρύσταλλα - τζάμια της κατοικίας, που είναι βέβαια σταθερά συνδεδεμένα με το κτήριο, και οι τυχόν καθρέπτες. Δεν ασφαλίζονται δηλαδή τα κρύσταλλα που αποτελούν τμήματα κινητών πραγμάτων, όπως τα έπιπλα, οι ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ. 

Η κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων έχει πάντοτε το δικό της αυτόνομο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, δηλαδή το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας, το οποίο μπορεί να είναι είτε απόλυτο ποσό, π.χ. 1.000 ευρώ, είτε ποσοστό του ασφαλιζομένου κεφαλαίου της κατοικίας ή του γραφείου, π.χ. 2%.

Συνήθως, καλύπτονται και τα έξοδα επανατοποθέτησης των κρυστάλλων ή των καθρεπτών, αλλά δεν καλύπτονται τα πλαίσια ή οι κορνίζες. Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις, όπως καταστήματα, εκθέσεις, ξενοδοχεία κ.λπ., όπου υπάρχουν μεγάλες επιφάνειες κρυστάλλων, μπορούν να γίνουν ανεξάρτητα ασφαλιστήρια συμβόλαια θραύσης κρυστάλλων, με προσυμφωνημένες αξίες, όρους και εξαιρέσεις.