Νέες αγορές αναμένεται να ανοίξει η υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, η οποία θα αναγκάσει καταναλωτές, επιχειρήσεις και φορείς να εναρμονιστούν με τα ευρωπαϊκά ενεργειακά πρότυπα.

Οι επενδύσεις για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας (κατοικίες και εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά), εκτός από την επίτευξη των στόχων 20-20-20 για την κλιματική αλλαγή θα συμβάλλουν και στην ενεργοποίηση του ευρύτερου κατασκευαστικού και ενεργειακού κλάδου καθώς όλα τα άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενα επαγγέλματα όπως τεχνίτες, προμηθευτές, μηχανικοί κλπ θα αναλάβουν δράση.  

Σημαντικές αλλαγές κομίζει η οδηγία  και για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και θέρμανσης, καθώς τους βάζει υποχρεωτικά στη λογική της εξοικονόμησης ενέργειας.

Το νομοσχέδιο υποχρεώνει τους διανομείς ενέργειας και τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας που έχουν την ευθύνη εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης, τηλεψύξης και ζεστού νερού χρήσης για οικιακή κατανάλωση, να παρέχουν σε ανταγωνιστική τιμή στους τελικούς καταναλωτές ατομικούς μετρητές που απεικονίζουν την πραγματική ενεργειακή τους κατανάλωση και παρέχουν πληροφορίες για τον πραγματικό χρόνο χρήσης κατά την αντικατάσταση υφιστάμενου μετρητή ή έπειτα από ριζική ανακαίνιση κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας που διαμένουν και όταν γίνεται νέα σύνδεση σε νέο κτίριο.

Σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων όπου η ψύξη/θέρμανση παρέχεται από κεντρική πηγή εγκαθίστανται ατομικοί μετρητές κατανάλωσης μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2016 εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά αποδοτικό. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό ή οικονομικά αποδοτικό για τη μέτρηση της θερμότητας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ατομικοί κατανεμητές κόστους θερμότητας για τη μέτρηση της κατανάλωσης σε κάθε θερμαντικό σώμα. Οι σχετικές δαπάνες μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος προκειμένου προς διευκόλυνση των καταναλωτών έχει την ευθύνη για τη λήψη μέτρων, όπως φορολογικά κίνητρα, πρόσβαση σε χρηματοδότηση, παροχή πληροφοριών κ.λπ. Το καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης τίθεται σε εφαρμογή για τις διανομές ενέργειας και όλες τις επιχειρήσεις λιανικής ενέργειας από 1ης Ιανουαρίου 2017, ενώ για τους παραβάτες προβλέπονται πρόστιμα ύψους από 5.000 έως και 150.000 ευρώ..

Χρηματοδότηση

Οι φορείς της κεντρικής διοίκησης από 1ης Ιανουαρίου 2017 είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης με στόχο μέχρι τις 31/12/2020 το σύνολο των δημοσίων κτιρίων να έχει πιστοποιητικό συγκεκριμένης ενεργειακής απόδοσης.

Για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων προγραμμάτων και μέτρων προβλέπεται η σύσταση με προεδρικό διάταγμα Ειδικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης, οι πόροι του οποίου προέρχονται από εισφορές των διανομέων ενέργειας και των επιχειρήσεων λιανικής, ενώ μέχρι τη σύστασή του θα χρηματοδοτούνται από πόρους του Πράσινου Ταμείου. Σε έξι μήνες από την έναρξη του νόμου προβλέπεται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκδοση σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας.

Δημαράς: Να επιδοτείται η ενεργειακή αναβάθμιση και όχι η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης

Την διαφοροποίηση του με την τακτική επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης εξέφρασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Δημαράς κατά τη συζήτηση που έγινε στην μεικτή Επιτροπή της Βουλής Παραγωγής & Εμπορίου και Οικονομικών στις 30.10.2015 επί του νομοσχεδίου για την ενεργειακή απόδοση.  Ο βουλευτής πρότεινε, το αντίστοιχο χρηματικό ποσό να δίνεται στους ίδιους δικαιούχους χωρίς να απαιτείται η κατάθεση τιμολογίων πετρελαίου θέρμανσης, αλλά να γίνεται επένδυση στην ενεργειακή θωράκιση των κατοικιών.

Στην τοποθέτησή του  επισήμανε τους κινδύνους που επιφέρει η κλιματική αλλαγή καταθέτοντας ενδεικτικά στοιχεία, όπως μεταξύ άλλων ότι :

"Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών, οι ζημιές που προκαλούνται από τις κλιματικές αλλαγές κοστίζουν κάθε χρόνο περισσότερο από 125 τρις. δολάρια, οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι σήμερα κατά 40% υψηλότερες και στο ανώτατο επίπεδο των τελευταίων 650.000 ετών, τα αποθέματα νερού που είναι αποθηκευμένα στους παγετώνες και στις χιονισμένες περιοχές θα μειωθούν, προκαλώντας ελλείψεις νερού σε περισσότερο από 1 δις ανθρώπους και ότι θα πρέπει να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας σε λιγότερο από +1,5ºC".

Ο Γιώργος Δημαράς σημείωσε, ότι η γενική κατάσταση στον πλανήτη είναι τόσο τραγική, ώστε δεν αρκεί να περιοριζόμαστε στην ευθυγράμμιση με τις κοινοτικές οδηγίες για την προστασία του κλίματος, αλλά θα πρέπει να εκπονήσουμε και να εφαρμόσουμε το δικό μας εθνικό ενεργειακό σχέδιο αξιοποιώντας τον πλούτο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της χώρας μας.

Για όλους αυτούς τους λόγους ο, ότι είναι παράλογο να επιδοτούμε την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης.  Αντίθετα, θα πρέπει να επιδοτείται η ανακαίνιση των κτηρίων για  την ενεργειακή αναβάθμιση και την αντισεισμική ενίσχυση σε συνδυασμό με αστικές αναπλάσεις. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα δοθεί δουλειά στους εργαζόμενους της οικοδομής που μαστίζονται από την ανεργία και θα εξοικονομούνται εθνικοί πόροι.