Στη σημερινή δύσκολη οικονομικά εποχή το κόστος της ασφάλισης αποτελεί για πάρα πολλούς βασικό παράγοντα επιλογής ασφαλιστικού προγράμματος.  Προκειμένου για να πετύχετε χαμηλά ασφάλιστρα και προσφορές είναι σημαντικό να προσέχετε κάποια σημεία-κλειδιά στο “οικονομικό” συμβόλαιο που μπορεί να συναντήσετε προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και… κακοτοπιές.   

Όπως και σε όλα τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες έτσι και στις ιδιωτικές ασφαλίσεις ισχύει ο… κανόνας “ότι πληρώνεις παίρνεις”. Ο τομέας της ιδιωτικής ασφάλισης, όμως, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή γιατί σε αντίθεση με άλλες υπηρεσίες που μπορεί να φανεί η ποιότητα τους από την αρχή τα προβλήματα σε ένα μη πλήρες ή λάθος ασφαλιστήριο εμφανίζονται όταν είναι πολύ αργά, δηλαδή την ώρα της αποζημίωσης. Για αυτό το λόγο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή τουλάχιστον στα παρακάτω σημεία:  

   1. Ασφαλιστικές καλύψεις 

Τα περισσότερα ασφαλιστικά προϊόντα περιέχουν μια σειρά ασφαλιστικών καλύψεων κατά διαφόρων κινδύνων. Ανεξαρτήτως του είδους ασφάλισης ισχύει ο κανόνας: όσο περισσότερες είναι οι καλύψεις τόσο ακριβότερα και τα ασφάλιστρα. Δυστυχώς στο εύλογο ερώτημα «πόσες και ποιες είναι οι καλύψεις που χρειάζομαι;» δεν υπάρχει στάνταρ απάντηση. Σημαντική βοήθεια σε αυτό το μπορεί να δώσει ένας επαγγελματίας ασφαλιστικός σύμβουλος.  

   2. Απαλλαγές  

Οι απαλλαγές στις καλύψεις είναι ουσιαστικά ένα ποσό το οποίο δεν πληρώνει η ασφαλιστική σε περίπτωση ζημιάς. Η απαλλαγή μπορεί να εκφράζεται είτε ως απόλυτο ποσό (π.χ. 5.000 ευρώ), είτε ως ποσοστό επί του ύψους της ζημιάς (π.χ. 10%) είτε ως συνδυασμός και των δύο (π.χ. 5% επί του ύψους της ζημιάς μέχρι 5.000 ευρώ). Όπως είναι κατανοητό ένα συμβόλαιο με υψηλές απαλλαγές είναι φθηνότερο από ένα με μικρότερες απαλλαγές. Υψηλή απαλλαγή όμως σημαίνει ότι σε περίπτωση μικρής ζημιάς θα πρέπει να καλύψετε το κόστος από την τσέπη σας, ακυρώνοντας ουσιαστικά το λόγο της ασφάλισης.  

   3. Η ασφαλιστική εταιρεία

Σε κλάδους όπως η ασφάλιση αυτοκινήτου δραστηριοποιούνται διάφορες εταιρείες, κάποιες από αυτές όχι και τόσο γνωστές. Εκτός από τις ασφαλιστικές που εδρεύουν στη χώρα μας, στην ελληνική αγορά υπάρχουν και παραρτήματα ξένων ασφαλιστικών αλλά και εταιρείες που λειτουργούν υπό το καθεστώς ΕΠΥ. Μια σχετικά άγνωστη εταιρεία δεν σημαίνει ότι δεν είναι φερέγγυα, αλλά καλό θα ήταν να αναζητήσετε όσο περισσότερες πληροφορίες μπορείτε για αυτή και σίγουρα να διερευνήσετε αν βρίσκεται στο μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος, στο οποίο αναγράφονται όλες οι εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα μας.  

   4. Οι γενικοί και οι ειδικοί όροι 

Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια περιλαμβάνεται και μια σειρά γενικών και ειδικών όρων που σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν τόσο τις προϋποθέσεις αποζημίωσης όσο και την διαδικασία. Εκεί βρίσκονται συνήθως και τα λεγόμενα «ψιλά γράμματα» των συμβολαίων. Η προσεκτική ανάγνωση αυτών των όρων θεωρείται επιβεβλημένη προκειμένου να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει κάτι παράξενο στο συμβόλαιο σας. Σε κάθε περίπτωση αν διαπιστώσετε ότι κάτι δεν «κολλάει» ζητήστε διευκρινήσεις από την ασφαλιστική ή τον ασφαλιστή σας.