Ενίσχυση για τα έργα υποδομής σε Ελλάδα και Κύπρο αποτελούν τα δάνεια που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ύψους 285 εκατ. ευρώ και 100 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Όσον αφορά στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα, χορηγείται δάνειο ύψους 285 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 190 εκατ. ευρώ πάνε στη ΔΕΗ για την κατασκευή 18 αυτόνομων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε ελληνικά νησιά, 80 εκατ. ευρώ πάνε στον ΔΕΣΦΑ για την αναβάθμιση του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα και τα υπόλοιπα 135 εκατ. ευρώ προορίζονται για τον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος θα αναβαθμίσει το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρισμού μέσω της διασύνδεσης των Κυκλάδων στο ηπειρωτικό σύστημα.

Παράλληλα η ΕΤΕπ υπέγραψε και τη χορήγηση δανείου στην Κύπρο ύψους 100 εκ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση βασικών επενδύσεων υποδομής στη χώρα, καθώς και μια πρόσθετη συμφωνία εγγύησης ύψους 15 εκ. ευρώ προς την Ελληνική Τράπεζα για τη στήριξη τοπικών μικρομεσαίων και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεων.