Η επιλογή μετοχών προς αγορά απαιτεί μελέτη και γνώση του χώρου, αλλά και δυνατότητα εντοπισμού στοιχείων που δεν είναι ορατά με την πρώτη ματιά. Επίσης, προϋποθέτει κατανόηση του τρόπου που κινούνται οι αγορές, καθώς ένα πτωτικό χρηματιστήριο δε θα επιτρέψει κέρδη, ακόμα και σε μετοχές με εξαιρετικά οικονομικά στοιχεία και προοπτικές.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυσκολίας που συνεπάγεται η επιλογή μετοχών με περιθώριο κέρδους αποτελούν οι φούσκες στα διάφορα χρηματιστήρια του κόσμου στο τέλος της δεκαετίας του 1990, αλλά και η κατάρρευση των μετοχικών αξιών, ιδίως στις dot-com εταιρείες στις αρχές του 2000. 

Οι προοπτικές 

Με τα επιτόκια σε όλες τις κεντρικές τράπεζες του πλανήτη να κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, είναι εύκολα κατανοητό ότι η αγορά μετοχών αντί άλλων επενδυτικών επιλογών προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Παράλληλα, θεωρητικά η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για νέες επενδύσεις γίνεται πιο φθηνή, επομένως οι προοπτικές ανάπτυξης βελτιώνονται. 

Στο πλαίσιο αυτό, όλες ανεξαιρέτως οι διεθνείς αγορές καταγράφουν σημαντικά κέρδη και νέα υψηλά. Το δικό μας χρηματιστήριο αποτελεί προφανώς ειδική περίπτωση, λόγω των μεγάλων δημοσιονομικών προβλημάτων του ελληνικού κράτους, είναι όμως σίγουρο ότι εφόσον η κατάσταση εξομαλυνθεί, μέσω μιας συμφωνίας με τους δανειστές, οι μετοχικές αξίες θα καταγράψουν μεγάλα κέρδη. 

Πως να επιλέξετε 

Χρυσός κανόνας δεν υπάρχει για ασφαλείς και κερδοφόρες επιλογές στην αγορά μετοχών. Ωστόσο, υπάρχουν απλές συμβουλές που μπορούν να σας οδηγήσουν σε επιτυχημένες επενδύσεις, ειδικά σε βάθος χρόνου. 

- Προτιμήστε εταιρίες οι οποίες επενδύουν στο μέλλον
- Επιλέξτε καταρχήν κλάδους επιχειρήσεων 
- Εμπιστευθείτε εταιρείες με υγιή οικονομικά μεγέθη
- Μη ρισκάρετε με εταιρείες για τις οποίες εκκρεμούν δικαστικές αγωγές
- Μην εστιάζετε μόνο σε δημοφιλείς μετοχές