Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες αιτήσεων για μόνιμους και εποχικούς σε δήμους, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίες αφορούν σε 1.526 νέες θέσεις εργασίας σε ειδικότητες όπως είναι βρεφονηπιοκόμοι, νοσηλευτές, διοικητικοί, διανομείς, τεχνικοί, αρχαιολόγοι, συντηρητές, μάγειρες κ.ά.

Για τους διαγωνισμούς που τρέχουν μέσα στο Νοέμβριο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προκηρύξεις για τους 916  μόνιμους σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Συγκεκριμένα, η κάλυψη των θέσεων θα γίνει μέσω δύο προκηρύξεων, της 4Κ/2015 και της 5Κ/2015 και από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν 125 από την κατηγορία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 374 από την κατηγορία της τεχνολογικής, 316 απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 101 υποψήφιοι θα από την κατηγορία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και οι προθεσμίες λήγουν την 1η Δεκεμβρίου 2015 για την πρώτη προκήρυξη και στις 16 Νοεμβρίου για την προκήρυξη της 4Κ/2015.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», εκτός από τις παραπάνω θέσεις, σε προσλήψεις προχωρούν και κάποιοι δήμοι και συγκεκριμένα ο δήμος Λάρισας θα προσλάβει 89 άτομα  και ο δήμος ΔΕΛΤΑ (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) 70.