Με τριπλασιασμό των καθαρών κεδρών σε σχέση με πέρυσι έκλεισε το γ’ τρίμηνο για την UBS, καταγράφοντας αύξηση μεγαλύτερη του αναμενόμενου.

Ειδικότερα τα καθαρά κέρδη της UBS στο γ' τρίμηνο, σε ετήσια βάση διαμορφώθηκαν στα 2,1 δισ. ελβετικά φράγκα, από 762 εκατ. φράγκα το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, και έναντι κερδών 1,758 δισ. φράγκων που προέβλεπαν οι αναλυτές. 

Σύμφωνα με την τράπεζα, στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται και 592 εκατ. φράγκα για αντιδικίες, ρυθμιστικά και λοιπά ζητήματα. 

Ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα, η διοίκηση της τράπεζας γνωστοποίησε πως έχει λάβει αιτήματα από τις αρμόδιες αρχές αναφορικά με λογαριασμούς που σχετίζονται με τη Fifa και άλλους ποδοσφαιρικούς συνδέσμους και σχετιζόμενα άτομα και οντότητες, και τόνισε πως συνεργάζεται με τις αρχές για τα αιτήματα αυτά.

Η UBS έχει επωφεληθεί από την εγγραφή ζημιών που έλαβαν χώρα στην αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης, στα οικονομικά της αποτελέσματα, καθώς και από τη σχετική μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων. Αυτό με τη σειρά του έχει περιστασιακά βοηθήσει ώστε να αυξηθούν τα κέρδη των τραπεζών.

Για το γ΄ τρίμηνο, η UBS ανακοίνωσε ότι το καθαρό φορολογικό όφελος διαμορφώθηκε στα 1,3 δισ. φράγκα. Ανέλαβε χρεώσεις 592 εκατ. φράγκων για νομικές και ρυθμιστικές προβλέψεις στο τρίμηνο.

Τα προ φόρων λειτουργικά κέρδη στην επενδυτική τράπεζα, διαμορφώθηκαν στα 496 εκατ. φράγκα στο τρίμηνο, σε σχέση με τις βαθιές απώλειες στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα λειτουργικά έσοδα των δραστηριοτήτων αυξήθηκαν 9%.