Η οικονομική ανάπτυξη που μπορούν να επιφέρουν οι ενεργειακές υποδομές και τα έξυπνα δίκτυα στην Ελλάδα και την Ευρώπη αποτέλεσε το κεντρικό θέμα της ημερίδα «Ενέργεια και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός» που διοργάνωσε η Ακαδημία Αθηνών. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Νικόλαος Χατζηαργυρίου, αναφέρθηκε στα οφέλη των έξυπνων δικτύων για τον καταναλωτή, το περιβάλλον, την αγορά ενέργειας και την ανάπτυξη επισημαίνοντας ότι 25 τομείς της οικονομίας επωφελούνται από τις συγκεκριμένες υποδομές. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η αεροναυπηγική, η αυτοκινητοβιομηχανία, οι τράπεζες,  το χονδρεμπόριο, ο τομέας των μεταφορών και των logistics.

Όπως τόνισε «τα έξυπνα δίκτυα μετατρέπουν τα σπίτια σε έξυπνα σπίτια, τις πόλεις σε έξυπνες πόλεις και τις μεταφορές σε έξυπνες μεταφορές με πολύ σημαντικά οφέλη όπως η μείωση στην κατανάλωση από 5 έως 15% και αντίστοιχη μείωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από 5 έως 20% για τους οικιακούς πελάτες και από 2 έως 5% για τις επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με την Eurelectric, τον ευρωπαϊκό σύνδεσμο των μεγάλων εταιριών ηλεκτρισμού, οι επενδύσεις στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης, θα ανέλθουν έως το 2020 στα 400 δις. ευρώ. Οι συνολικές θέσεις εργασίας που αναμένεται να δημιουργηθούν άμεσα και έμμεσα από την ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων, δηλαδή οι smart energy jobs, υπολογίζονται σε περίπου 3 εκατομμύρια πανευρωπαϊκά.

Η περίπτωση της Ελλάδας

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή των συγκεκριμένων  τεχνολογιών αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας που θα αντιστοιχούν στο 2,5% των συνολικών smart energy jobs στην Ευρώπη, δηλαδή περίπου 75.000 νέες θέσεις που θα σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με την ανάπτυξη των σύγχρονων δικτύων. Η καθαρή παρούσα αξία για την ελληνική οικονομία (net present value), ανάλογα με την τεχνολογία που θα εφαρμοστεί, διαμορφώνεται από 217 έως 770 εκ. ευρώ.

Ο κ. Χατζηαργυρίου,  τόνισε την ανάγκη ένταξης των έξυπνων δικτύων στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας αναφέροντας ότι: «τα έξυπνα δίκτυα αποτελούν ένα από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία όπως είναι αποδεδειγμένο και από τη διεθνή εμπειρία. Η ένταξή τους στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μας είναι απαραίτητη. Η  ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας περνάει μέσα από τον τομέα της ενέργειας και ότι τα δίκτυα αποτελούν τις αναγκαίες στρατηγικές υποδομές για την λειτουργία της ενεργειακής αλυσίδας. Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των δικτύων συνεπάγεται παραγωγικότερη, ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία».

Τι είναι τα έξυπνα δίκτυα

Τα έξυπνα δίκτυα είναι η βάση για την λειτουργία μιας ενεργειακής αγοράς που θα συνδυάζει την επίτευξη υψηλών περιβαλλοντικών προδιαγραφών, με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε χαμηλό κόστος. Για τον σκοπό αυτό βρίσκονται στο επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού των σύγχρονων εταιριών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση στην οικονομία μηδενικού άνθρακα, είναι οι «πρωταγωνιστές» της μετάβασης στα εξελιγμένα συστήματα του μέλλοντος. Για την μετάβαση αυτή, απαιτούνται καινοτόμες τεχνολογίες, λύσεις αλλά και εφαρμογές, που θα επιτρέψουν την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της διεσπαρμένης παραγωγής, και την ενεργοποίηση του πολίτη ως καταναλωτή ή/και παραγωγού που θα διαμορφώνει ο ίδιος την ενεργειακή του συμπεριφορά. Τα έξυπνα δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς τους καταναλωτές με αξιοπιστία και ευελιξία με τελικούς στόχους την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών ρύπων.