Ευκαιρίες για φθηνότερα ασφάλιστρα στα συμβόλαια υγείας δίνει ο έντονος ανταγωνισμός του κλάδου. Στο σύνολο τους οι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ασφάλιση υγείας προσφέρουν μια σειρά από προσφορές και ευκαιρίες για φθηνά ασφάλιστρα. Κάποιες από τις επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν σε φθηνότερα συμβόλαια είναι οι εξής: 

1. Κάποιες ασφαλιστικές προσφέρουν έκπτωση αν ο ασφαλισμένος έχει και άλλο ασφαλιστικό πρόγραμμα (π.χ. αυτοκινήτου ή κατοικίας) στην ίδια εταιρεία.

2. Μεγαλύτερες απαλλαγές, δηλαδή ποσά εξόδων μέχρι τα οποία δεν αποζημιώνει η ασφαλιστική σημαίνουν και μικρότερο ασφάλιστρο.

3. Σε χαμηλότερο ασφάλιστρο οδηγούν και η μείωση του ανώτατου ποσού που καλύπτει η ασφαλιστική είτε κάθε χρόνο είτε ανά περίπτωση αλλά και η μείωση της μέγιστης περιόδους νοσηλείας που αποζημιώνεται.

4. Μείωση των τιμολογίων αλλά και «μπόνους» με την μορφή της επιστροφής ασφαλίστρων δίνουν πολλά συμβόλαια αν η ασφαλιστική κάλυψη γίνει παράλληλα με τις καλύψεις που προσφέρει η κοινωνική ασφάλιση (Ασφαλιστικό Ταμείο).

5. Σημαντικά φθηνότερη είναι η ιδιωτική ασφάλιση υγείας αν γίνει σε επίπεδο οικογενείας. Δηλαδή αν ασφαλιστούν με το ίδιο συμβόλαιο περισσότερα από δύο άτομα (σύζυγοι-παιδιά).

6. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος συμφωνήσει να νοσηλευθεί σε κλίνες ιδιωτικών κλινικών χαμηλότερης κατηγορίας (αριθμός κλινών, ποιότητα ξενοδοχειακού εξοπλισμού), τότε μπορεί να ασφαλιστεί με χαμηλότερο κόστος.

7. Σημαντικά φθηνότερα από τα «παραδοσιακά» ασφαλιστικά προγράμματα υγείας είναι τα πακέτα που δεν δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο των ιδιωτικών κλινικών και των διαγνωστικών κέντρων, αλλά σε περιορισμένο αριθμό, ή ακόμη και σε έναν συγκεκριμένο όμιλο του κλάδου ιδιωτικής υγείας. 

To φθηνό δεν είναι πάντα και καλό 

Στη σημερινή δύσκολη οικονομικά εποχή το κόστος της ασφάλισης αποτελεί για πάρα πολλούς βασικό παράγοντα επιλογής ασφαλιστικού προγράμματος. Όπως και σε όλα τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες έτσι και στις ιδιωτικές ασφαλίσεις ισχύει ο… κανόνας “ότι πληρώνεις παίρνεις”. Ο τομέας της ιδιωτικής ασφάλισης, όμως, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή γιατί σε αντίθεση με άλλες υπηρεσίες που μπορεί να φανεί η ποιότητα τους από την αρχή τα προβλήματα σε ένα μη πλήρες ή λάθος ασφαλιστήριο εμφανίζονται όταν είναι πολύ αργά, δηλαδή την ώρα της αποζημίωσης. Για αυτό, θα πρέπει πάντα ο ασφαλισμένος να αποφασίζει με βασικό κριτήριο τις ανάγκες του, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ένα σχετικά πιο ακριβό ασφάλιστρο.