Με στόχο να επανέλθει σε ορθή πορεία το ποσοστό των «κόκκινων» δανείων, η ΤτΕ προωθεί νέες ρυθμίσεις ανάλογα με το ύψος του δανείου και τις δυνατότητες των δανειοληπτών. Η ΤτΕ σε συνεργασία με το ΤΧΣ θα αξιοποιήσουν τα στοιχεία που αποτύπωσε η BlackRock κατά τη χαρτογράφηση όλων των προβληματικών δανείων και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα καθορίσουν συγκεκριμένο πλάνο δράσης καθώς  το ακριβές ποσοστό που κάθε τράπεζα θα πρέπει να μειώνει το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Όπως προβλέπεται, κάθε τράπεζα θα έχει μηνιαίους ποσοτικούς στόχους και θα αξιολογείται για την ικανότητά της να τους πετύχει ενώ σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξής τους προβλέπεται και το ενδεχόμενο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Σήμερα, το ποσό των «κόκκινων» δανείων έχει φθάσει τα 107 δισ.  ευρώ και αποτελεί πάνω από το 50% των συνολικών δανείων.

Σύμφωνα με το Έθνος, οι εμπορικές τράπεζες θα προτείνουν στους δανειολήπτες μία από τις παρακάτω εναλλακτικές:

  • Ανταλλαγή του ακινήτου που είναι υποθηκευμένο με άλλο ακίνητο μικρότερης αξίας
  • Πληρωμή ενός μέρους του δανείου και πάγωμα του υπολοίπου για διάστημα που θα συμφωνηθεί
  • Επιμήκυνση του δανείου πέραν του προσδόκιμου ζωής του δανειολήπτη
  • Μεταφορά της κυριότητας του ακινήτου στην τράπεζα και πληρωμή ενοικίου εκ μέρους του δανειολήπτη

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά στα στεγαστικά δάνεια και στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, σήμερα ισχύει η προστασία από τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει του γνωστού νόμου Κατσέλη (Ν. 3869/2010).