«Ως ένα μεγάλο βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης» περιέγραψε ο Economist σε ανάλυσή του, τα «ενθαρρυντικά αποτελέσματα» των stress tests των ελληνικών τραπεζών.

Το κεφαλαιακό έλλειμμα που εντοπίστηκε αποδείχτηκε μικρότερο από τις αρχικές «υπερβολικά απαισιόδοξες» προβλέψεις, σύμφωνα με τις οποίες απαιτούνταν 25 δισ. ευρώ, αναφέρει στην ανάλυσή του ο Economist.

Συνολικά, από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στις τέσσερις συμμετέχουσες τράπεζες προέκυψε υστέρηση κεφαλαίων ύψους 4,4 δισεκ. ευρώ σύμφωνα με το βασικό σενάριο και 14,4 δισεκ. ευρώ σύμφωνα με το σενάριο δυσμενών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών που προέκυψαν από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού.

Πλέον οι τέσσερις τράπεζες έχουν διορία έως τις 6 Νοεμβρίου για να υποβάλουν στην Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ τα σχέδια τους για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών με τα οποία θα εξηγούν πώς θα αντιμετωπιστεί η υστέρηση κεφαλαίων.

Το πρόβλημα όμως που μπορεί να ανακύψει στο μέλλον, όπως συμπληρώνει o Economist, είναι πως οι τράπεζες μπορεί να μπουν εκ νέου στην αναζήτηση κεφαλαίων, εάν δεν αντιμετωπιστούν τα κόκκινα δάνεια και δεν ανακάμψει η οικονομία.

Σύμφωνα με την βασική πρόβλεψη, κατά την οποία το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2,3% φέτος και κατά 1,3% το 2016 και εν συνεχεία αυξάνεται κατά 2,7% το 2017, οι τέσσερις τράπεζες θα χρειαστούν 4,4 δισ. ευρώ.

Στο εναλλακτικό αρνητικό σενάριο σύμφωνα με το οποιο το ΑΕΠ της χώρας θα μειωθεί κατά 3,3% και κατά 3,9% το 2015 και το 2016 αντίσοιχα και εν συνεχεία θα αυξηθεί κατά μόλις 0,3% το 2017, το κεφαλαιακό έλλειμμα θα φτάσει τα 14,4 δισ. ευρώ.