Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της ανακοίνωσε για το τρίτο τρίμηνο του 2015 η HSBC, καθώς απέδωσε η δέσμη πρωτοβουλιών που προώθησε σε διεθνές επίπεδο, με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών.

Ειδικότερα, η βρετανική τράπεζα ανακοίνωσε αύξηση των καθαρών της κερδών κατά 52,5%, στα επίπεδα των 5,23 δισ. δολαρίων, έναντι κερδών 3,43 δισ. δολαρίων που εμφάνισε στο τρίτο τρίμηνο του 2014. Τα ανακοινωθέντα μεγέθη της HSBC αποδείχθηκαν καλύτερα των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 32% για να διαμορφωθούν στα επίπεδα των 6,10 δισ. δολαρίων, από 4,61 δισ. δολάρια πέρυσι, ενώ τα προσαρμοσμένα λειτουργικά έξοδα κατέγραψαν άνοδο κατά 2% για να ανέλθουν στα 8,58 δισ. δολάρια.