Με τα «σκαμπανεβάσματα» να αποτελούν πλέον ρουτίνα εξαιτίας των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων και την ανακατανομή που συντελείται στα Μέσα προβολής που επιλέγουν οι επιχειρήσεις, εγείρονται ερωτήματα όχι μόνο για την πορεία του κλάδου της διαφήμισης-εν μέσω capital controls- αλλά και για το ποια είναι η συμβολή της στην πραγματική οικονομία.

Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπόνησε η Deloitte, η επένδυση των επιχειρήσεων στη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις, το άμεσο marketing, το branding και το design καταλήγει να δημιουργεί πολλαπλάσια οικονομική δραστηριότητα.

Μέσω της διαφημιστικής δαπάνης, συντηρείται παραγόμενο προϊόν στην ελληνική οικονομία, η αξία του οποίου εκτιμάται στο διπλάσιο της αρχικής επένδυσης. Αν ενσωματωθεί και η μέση απόδοση της διαφήμισης στις πωλήσεις των επιχειρήσεων, τότε η αξία των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ανέρχεται συνολικά στο τριπλάσιο της επένδυσης.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του κλάδου στην τόνωση της απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, πέραν των 6.000 θέσεων εργασίας του κλάδου (τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων όσο και των εταιριών επικοινωνίας), οι έμμεσες και πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις φτάνουν να συντηρούν συνολικά περίπου 27.000 θέσεις εργασίας.

Διαφημιστική ανάκαμψη έως το 2017 

Σύμφωνα με την  14η ετήσια έκδοση της Παγκόσμιας Επισκόπησης για την Ψυχαγωγία και τα ΜΜΕ 2013-2017 της PwC το 71% των εταιριών θα αυξήσουν προϋπολογισμούς για το ψηφιακό μάρκετινγκ και συγκεκριμένα τρεις στις πέντε επιχειρήσεις σχεδιάζουν να αυξήσουν το συνολικό τους προϋπολογισμό για το μάρκετινγκ το τρέχον έτος σε ποσοστό το οποίο είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά από την έναρξη της οικονομικής κρίσης.

Η αύξηση αυτή αφορά τα ψηφιακά κανάλια με το 71% των επιχειρήσεων να σχεδιάζουν εκεί τις τακτικές τους. Αντιθέτως, μόνο το ένα πέμπτο των εταιριών (20%) σχεδιάζει να αυξήσει τον προϋπολογισμό για τα παραδοσιακά μέσα.

Τα ευρήματα αυτά προκύπτουν από την πρόσφατη έκθεση Marketing Budgets Report 2014 της κοινότητας επαγγελματιών ψηφιακού μάρκετινγκ και ηλεκτρονικού εμπορίου Econsultancy, η οποία βασίστηκε σε μια έρευνα 600 ερωτηθέντων από το χώρο του μάρκετινγκ.

Περίπου το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι εταιρίες τους αυξάνουν τον συνολικό τους προϋπολογισμό μάρκετινγκ για το 2014, σε σύγκριση με το 54% που ήταν το προηγούμενο έτος και 47% το 2010.