Στο θέμα των επενδύσεων και των φορολογικών κινήτρων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Θ. Φέσσας στην ατζέντα των βασικών σημείων για τν ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας που έθεσε στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  κ. Jean-Claude Juncker, και τον Αντιπρόεδρο και Επίτροπο για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, κ. Valdis Dobrovskis, σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις που είχε μαζί τους πριν από λίγες ημέρες.

Συγκεκριμένα, θίγοντας το μείζον ζήτημα της βαθιάς αποεπένδυσης που έχει υποστεί λόγω ύφεσης η Ελληνική οικονομία και των διαρθρωτικών προβλημάτων που αποτρέπουν σήμερα την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ έθεσε τις ακόλουθες προτεραιότητες:

•    Διαμόρφωση μιας νέας γενιάς επενδυτικών και φορολογικών κινήτρων και εργαλείων με αξιοποίηση των καλύτερων ευρωπαϊκών πρακτικών, ως αντίβαρο στον υφεσιακό χαρακτήρα του νέου προγράμματος.
•    Ταχεία ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με σαφή  διασφάλιση του ιδιωτικού τους χαρακτήρα, άρση όλων των κεφαλαιακών ελέγχων για τα εταιρικά κεφάλαια και αποτελεσματική διαχείριση των κόκκινων δανείων (NPLs).
•    Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων με άξονες:

-Εξορθολογισμό του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανική παραγωγή και την εξαίρεση της Ελλάδας λόγω καθίζησης του ελληνικού ΑΕΠ από τις υποχρεώσεις για τις εκπομπές CO2 για τη χώρα μας.

-Ηλεκτρονικές συναλλαγές παντού για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της  υπερφορολόγησης.

-Μείωση του μη μισθολογικού κόστους στη μισθωτή απασχόληση.

-Δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων με τη συνεργασία της κυβέρνησης, των κοινωνικών εταίρων και της νεοσύστατης Υπηρεσίας Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νέου προγράμματος.

Με την ευκαιρία της επίσκεψής του στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θ. Φέσσας τόνισε τα εξής: «Η τεράστια αποεπένδυση που έχει συμβεί στην Ελληνική οικονομία τα χρόνια της ύφεσης δεν θα ανατραπεί με ημίμετρα ή με νέα επιδρομή φόρων και εισφορών στις επιχειρήσεις και τη μισθωτή εργασία. Στις συναντήσεις που είχαμε με τον Πρόεδρο Juncker και τον Επίτροπο Dobrovskis αναδείξαμε τη σημασία της σταθερότητας και της νομικής ασφάλειας που ζητούν οι επενδυτές για να έρθουν στη χώρα μας, αλλά και την ανάγκη να υπάρξει μια νέα πολιτική φορολογικών κυρίως κινήτρων υπέρ των παραγωγικών επενδύσεων, καθώς και άμεσα μέτρα που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ως προς το φορολογικό, ασφαλιστικό και ενεργειακό τους κόστος.»    

Σημειώνεται ότι όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣΕΒ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το επενδεδυμένο κεφάλαιο στη χώρα χαρακτηρίζεται από χαμηλή παραγωγικότητα όπου κατά μέσο όρο για κάθε €1 παραγωγή και εισόδημα απαιτούνται  επενδυτικά κεφάλαια 5πλάσιας αξίας, όταν στον υπόλοιπο αναπτυγμένο κόσμο απαιτούνται τα μισά περίπου από τα κεφάλαια αυτά. Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι κοινωνικές δαπάνες, εκτός συντάξεων, όπως και οι πληρωμές για οφειλές των νοσοκομείων συγκρατούνται σε τεχνητά χαμηλά επίπεδα.  Όσον αφορά στην απασχόληση, επισημαίνεται ότι ήδη ένας υψηλόμισθος γονέας δυο παιδιών στην Ελλάδα καταβάλλει με απόσταση τις μεγαλύτερες εισφορές και τους μεγαλύτερους φόρους στην ΕΕ και τον ΟΟΣΑ (60%) ενώ και στο επίπεδο του μέσου μισθού η Ελλάδα είναι μια χώρα με υψηλές ασφαλιστικές εισφορές.