Υπό κατάρρευση εξακολουθεί να είναι ο κλάδος της κατασκευής, ο οποίος αποτελεί και τον πρώτο που βίωσε τις πρώτες συνέπεις της κρίσης, με μεγάλες και μεσαίες κατασκευατικές εταιρείες να βρίσκονται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας και της καθυστέρησης στην εκτέλεση και αποπληρωμή των δημοσίων έργων.

Πρόσφατα, η εταιρεία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι με την υπ΄ αριθμ. 9110/2013 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η εταιρεία τέθηκε υπό αναγκαστική διαχείριση, ως μέσο αναγκαστικής εκτελέσεως, κατά τα άρθρα 1034επ ΚΠολΔ. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η ανακοίνωση, η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της Λ. Κηφισίας αρ. 268 διορίσθηκε αναγκαστικός διαχειριστής της εταιρείας, δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 700/2014 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εκπροσωπείται για τους σκοπούς της αναγκαστικής διαχείρισης από τον κ. Νικόλαο Κλιάνη (τηλ. 210.68.74.400). 

Ήδη δια της από 09/03/2015 έγγραφης δήλωσής της, η εταιρεία «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.» αποδέχθηκε τον διορισμό της ως αναγκαστικού διαχειριστή της εταιρείας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» και ανέλαβε τα καθήκοντά της. Την διοίκηση της εταιρείας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» καθώς και την εκπροσώπησή της έναντι τρίτων αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η αναγκαστική διαχειρίστρια «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.», η οποία θα διεκπεραιώνει πλέον όλες τις υποθέσεις που αφορούν και εμπίπτουν στην εν γένει οικονομική και εμπορική διαχείριση της εταιρείας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 1034επ ΚΠολΔ. 

 

Κρίσιμη ώρα και για την Έδραση Χ. Ψαλλίδας 

Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζει και η Έδραση - Χ. Ψαλλίδας.  Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει, με τη σύμφωνη γνώμη των τραπεζών και την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 106β του Πτωχευτικού Κώδικα. Ωστόσο, η εκδίκαση της υπόθεσης πήρε παράταση μέχρι τις αρχές του 2016.

Μια θετική απόφαση από τη δικαιοσύνη θα εξασφαλίσει έστω και προσωρινά τη βιωσιμότητα της Έδραση, η οποία μέσα στο 2014 ανέλαβε σειρά έργων και δείχνει σημάδια "ζωής". Από την άλλη, μια αρνητική απόφαση πιθανώς θα οδηγήσει και την Έδραση σε κλείσιμο.