Το πληροφοριακό σύστημα «ATLANTIS E.R.P.» της Altec Software επέλεξε η Alumil  Α.Ε., ένας από τους σημαντικότερους ελληνικούς ομίλους παραγωγής και εμπορίας προϊόντων αλουμινίου, για την κάλυψη των μηχανογραφικών του αναγκών.

Η προμήθεια του «ATLANTIS E.R.P.» καθώς και οι υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, επικοινωνίας και ανάπτυξης ειδικών εφαρμογών, υλοποιήθηκαν από την «Ορόσημο Πληροφορική Α.Ε.», εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της Altec Software, με παρουσία σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Βουκουρέστι, που έχει υλοποιήσει πολλά και μεγάλα projects με το «ATLANTIS E.R.P.» τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πολλές χώρες του εξωτερικού.

Το «ATLANTIS E.R.P.» έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί με επιτυχία στην πλειονότητα των θυγατρικών του ομίλου Alumil  στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό (Ρουμανία, Σερβία, Αλβανία, Ρωσία, Μαυροβούνιο, Κροατία, Σκόπια, Ντουμπάι και μέχρι τέλος του χρόνου στην Αίγυπτο κ.λπ.). Όλες οι εγκαταστάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό έχουν υλοποιηθεί και υποστηρίζονται μηχανογραφικά με επιτυχία από την Ορόσημο Πληροφορική.

Στο συγκεκριμένο έργο ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πλήρη και αποτελεσματική διαχείριση των εταιρικών πόρων, με ταυτόχρονη απλοποίηση των μηχανογραφικών διαδικασιών.

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της υλοποίησης του «ATLANTIS E.R.P.», η διοίκηση της εταιρίας θα είναι πλέον σε θέση να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να λαμβάνει άμεση πληροφόρηση, ώστε να αναπτύξει περαιτέρω τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.