Σε ενέργειες για άρση της επιτήρησης των μετοχών της προχωρά η διοίκηση της Alpha Grissin.
Σύμφωνα με την εταιρία για την αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων, θα συνεχίσει να προσαρμόζει προσεκτικά τις δραστηριότητες της στο διαμορφούμενο υπό τις συνθήκες περιβάλλον, με στόχο την έξοδο των μετοχών της από την κατηγορία της επιτήρησης.
Ο σημαντικότερος άξονας της πολιτικής του ομίλου είναι η ταμειακή επάρκεια και η ομαλή ρευστότητα του. Προς την κατεύθυνση αυτή η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τις συνεργάτριες τράπεζες για εξεύρεση λύσεων οι οποίες θα της επιτρέψει να διανύσει την παρούσα κρίση.