Τη συνεργασία της ICAP με την Entersoft για το Trade Exchange, πρόγραμμα που στοχεύει στην έγκαιρη αντιμετώπιση φαινομένων ασυνέπειας των επιχειρήσεων, ανακοίνωσε η εταιρία παροχής υπηρεσιών.
Το ICAP Trade Exchange βασίζεται στην παγκόσμια εμπειρία και τεχνογνωσία της Dun & Bradstreet και υλοποιείται αποκλειστικά από την ICAP Group, σύμφωνα με ανακοίνωση.
Το ICAP Trade Exchange είναι πλέον ενσωματωμένο στο Entersoft ERP ως μια νέα λειτουργικότητα. Οι χρήστες/μέλη του Trade Exchange έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν τα στοιχεία που λαμβάνουν σχετικά με τη συμπεριφορά των πληρωμών μιας εταιρείας και να έχουν έτσι μια εκτίμηση για την εμφάνιση ασυνέπειας καθώς και για τον καθορισμό της πιστωτικής πολιτικής που θα ακολουθήσουν.
Η χρήση του προγράμματος προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στα συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν στο πιστωτικό προφίλ των εταιρειών και τακτική ενημέρωση για τις μεταβολές τους, αναφέρει η ICAP.
«Στην ICAP επενδύουμε σε τεχνολογίες αιχμής και συνεχίζουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στην επιχειρηματική αγορά. Το πρόγραμμα ICAP Trade Exchange, το οποίο εστιάζει στη διασφάλιση της εμπορικής πίστης μέσω της ακριβέστερης μέτρησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, ενσωματώνεται πλέον στις λειτουργικότητες του Entersoft ERP. Οι πελάτες της Entersoft/Μέλη του προγράμματος έχουν πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης σε διευρυμένα στοιχεία και δείκτες Συναλλακτικής Συμπεριφοράς, βελτιστοποιώντας άμεσα και πρακτικά, την πιστωτική τους πολιτική, μειώνοντας το επιχειρηματικό τους ρίσκο και αντιμετωπίζοντας φαινόμενα ασυνέπειας.» αναφέρει ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ICAP Group.
«Η ανάγκη των εταιρειών για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό πιστωτικών πολιτικών για τη μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου, παράλληλα με τη συνεχή αναζήτηση μας να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, μας οδήγησε στην ενσωμάτωση του ICAP Trade Exchange στο Entersoft ERP, ως νέα λειτουργικότητα.
Με τον τρόπο αυτό προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα ακόμα εργαλείο για μεγαλύτερη ευελιξία στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.», σημείωσε ο κ. Αντώνης Κοτζαμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Entersoft.