Στα 5,03 εκατ ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Entersoft στο α΄εξάμηνο του 2015 ενώ η κερδοφορία προ φόρων ανήλθε στο 0,42 εκατ. ευρώ ενώ την περυσινή περίοδο ήταν 1,09 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα της μητρικής αυξήθηκαν κατά 5,06% και ανήλθαν στα 3,82 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο 0,32 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, αν και η χρονιά σημαδεύτηκε από συγκράτηση επενδύσεων λόγω του ρευστού περιβάλλοντος, η Entersoft κατάφερε να αναλάβει νέα έργα σε σημαντικούς νέους πελάτες όπως: Όμιλος Χόντου Α.Ε., Apivita, Durostick, BIC Biolex, Άτλας Ναυπηγεία, ΒΙΝΙΚΟ, Pharmis, Ikos Olivia και πολλούς άλλους.
Από τις θυγατρικές, η Retail Link συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία, με μεγάλη αύξηση εσόδων και κερδών. Οι πωλήσεις στο εξωτερικό παρουσίασαν ανοδική πορεία κι αναμένεται να ενισχυθούν το δεύτερο εξάμηνο.
Τέλος, για το δεύτερο εξάμηνο αναμένεται σημαντική ενίσχυση και των εσόδων της θυγατρικής Cardisoft λόγω μεγάλου αριθμού έργων προς εκτέλεση.
Όπως σημειώνεται, η εταιρία, παρά τη δυσμενή συγκυρία, συνεχίζει απρόσκοπτα το επενδυτικό της πλάνο για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της και προσβλέποντας σε δυναμική ανάπτυξη όταν επικρατήσουν συνθήκες ομαλοποίησης της αγοράς.