Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια δημοσιευμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, προχώρησε η Lamda Development .

Σε αυτή διευκρινίζεται πως στο πλαίσιο διερεύνησης νέων πιθανών συνεργασιών στο χώρο των ακινήτων σε εφαρμογή της στρατηγικής που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, έχει προβεί σε προκαταρκτικές συζητήσεις – μεταξύ άλλων – και με την Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ.

Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν υφίσταται επί του παρόντος συγκεκριμένο αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ούτε εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των όποιων συζητήσεων.

Η Εταιρεία θα προβεί σύμφωνα με το νόμο, αμελλητί, στις απαραίτητες ανακοινώσεις για την ορθή και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.