Τη σημασία της ασφάλισης πυρός για την προστασία της περιουσίας μας θυμίζουν οι πυρκαγιές που ξεσπούν κάθε καλοκαίρι απειλώντας και κατοικημένες περιοχές. Όπως σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές καλύψεις έτσι και η ασφάλιση πυρός έχει τα δικά της μικρά μυστικά που καλό είναι κάθε λήπτης ασφάλισης να γνωρίζει προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη προστασία της κατοικίας του.

Αρχικά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει μια γενική ασφαλιστική κάλυψη για ζημιές από φωτιά, διότι μια τέτοια ασφάλιση θα ήταν εξαιρετικά ακριβή για τις ασφαλιστικές άρα και με πολύ υψηλό ασφάλιστρο. Αντίθετα, οι ασφαλιστικές «σπάνε» τις ασφαλιστικές καλύψεις ανάλογα με την αιτία της φωτιάς. Σε γενικές γραμμές η ασφάλιση κατοικίας για φωτιά καλύπτει ζημιές που δημιουργούνται από την πυρκαγιά, τον κεραυνό και τον καπνό.

Η κάλυψη για "Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, πτώση κεραυνού και καπνό" καλύπτει ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν από: ανάφλεξη ή αντικείμενο που πήρε φωτιά τυχαία, φωτιά σε δάσος, πτώση κεραυνού και καπνό. Επιπλέον, πολλές ασφαλιστικές καλύπτουν και τις ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης της πυρκαγιάς (όπως σπασμένα τζάμια, πόρτες, κλπ). Για παράδειγμα η κάλυψη για "Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού ζημιάς, έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά" σε περίπτωση ζημιάς, καλύπτει τα έξοδα: πυρόσβεσης και περιορισμού πυρκαγιάς, αλλά και ζημιές που μπορεί να γίνουν στην προσπάθεια να περιοριστεί ή να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς στην κατοικία σας.

Επίσης στην κάλυψη περιλαμβάνονται και γενικής φύσεως έξοδα που μπορεί να προκύψουν, όπως έξοδα καθαρισμού της κατοικίας, τεχνικής επισκευής, κατεδάφισης και αποκομιδής των ερειπίων, μετά από ζημιά που καλύπτεται σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Μια προσεκτική μελέτη των ασφαλιστικών καλύψεων του συμβολαίου σας μπορούν να σας εξασφαλίσουν πληρέστερη ασφαλιστική προστασία. Όμως, ένα ακόμη σημαντικό σημείο που θα πρέπει να προσέξετε είναι ο τρόπος αποζημίωσης της κάθε ασφαλιστικής. Η αποζημίωση σε περιπτώσεις όπως μιας πυρκαγιάς έρχεται μετά από μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την καταγραφή των ζημιών και την εκτίμηση τους από κάποιον πραγματογνώμονα και την έγκριση του ποσού από την ασφαλιστική.