Στις 104 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές της Eurobrokers το α’ εξάμηνο του 2015 έναντι ζημιών 128 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 1.539 χιλ. ευρώ έναντι των 1.936 χιλ. ευρώ κατά το α’ εξάμηνο του 2014.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ζημιές προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, και Επενδυτικών αποτελεσμάτων 13 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 41 χιλ. ευρώ κατά το α’ εξάμηνο του 2014.