Στα 76,2 εκατ. ευρώ  ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Autohellas το πρώτο εξάμηνο του 2015 έναντι 67,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 13,6%.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους παρουσίασαν κέρδη 7,6 εκατ. ευρώ, από κέρδη 2,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014.

H ενδυνάμωση των τουριστικών αφίξεων κατά το πρώτο εξάμηνο 2015 και η αύξηση του μεριδίου αγοράς οδήγησε σε αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων κατά 12,3% ενώ οι μακροχρόνιες μισθώσεις, σε εταιρικούς πελάτες στην Ελλάδα παρουσίασαν αύξηση 4,2%.

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2015 περιλαμβάνουν κέρδη από μερίσματα μετοχών της AEGEAN ύψους 5,8 εκατ. ευρώ Συνεπώς τα οργανικά Κέρδη μετά φόρων, εξαιρουμένων των μερισμάτων, ανήλθαν σε 3,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 46,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στο πρώτο εξάμηνο 2015 ο κύκλος εργασιών των θυγατρικών εταιριών στο εξωτερικό διαμορφώθηκε στα 17,4εκατ. ευρώ έναντι 15,2εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2014, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 14,5% και αντιπροσωπεύει το 22,8% του συνολικού τζίρου του Ομίλου.

«Συνεχίζοντας την πολιτική της εξωστρέφειας και της ανάπτυξης, η Autohellas προχωρά σε επέκταση των δραστηριοτήτων της και στην αγορά της Κροατίας, με νέα συμφωνία με την Hertz International. Συγκεκριμένα, με την έγκριση της Hertz International προχώρησε στην εξαγορά της Anterra, εθνικού Franchisee για την Κροατία εταιρία η οποία βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης και ανασυγκρότησης καταβάλλοντας συμβολικό τίμημα. Βάσει της συμφωνίας και εφόσον οι πιστωτές της Anterra αποδεχθούν την απομείωση των οφειλών της με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανασυγκρότησης, η Autohellas θα προχωρήσει σε αρχική επένδυση 2 εκατ. ευρώ με αύξηση κεφαλαίου στην Anterra, προκειμένου να υποστηρίξει την ανάπτυξη της.

Είναι σαφές ότι οι συνθήκες της εγχώριας οικονομίας μετά την επιβολή των capital controls θα επηρεάσουν αρνητικά την εξέλιξη των μακροχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα κατά το δεύτερο εξάμηνο και ενδεχομένως και για το 2016. Αντίθετα, μετά από μια υποχώρηση ρυθμού ανάπτυξης για 2-3 εβδομάδες, η τουριστική ζήτηση έχει επανέλθει, οπότε με την προϋπόθεση της σταθεροποίησης οι προοπτικές παραμένουν θετικές. Στόχος της Autohellas παραμένει σε κάθε περίπτωση η διατήρηση της ηγετικής θέσης και η αύξηση του μεριδίου αγοράς», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.