Όχι μία αλλά δύο νέες έρευνες έρχονται να ανατρέψουν όλα όσα γνωρίζαμε για τις αμοιβές των εργαζομένων.
Σύμφωνα με αυτές, οι εργαζόμενοι που αμείβονται λιγότερο, αλλά είναι ενημερωμένοι για τα οικονομικά της επιχείρισης είναι περισσότερο ικανοποιημένοι με τις αποδοχές τους, σε σχέση με αυτούς που πληρώνονται περισσότερο, αλλά δεν τα γνωρίζουν. 

H πρώτη έρευνα έγινε σε δείγμα 71.000 εργαζομένων στις ΗΠΑ, από την PayScale μία ιστοσελίδα που καταγράφει τα επίπεδα των μισθολογικών αμοιβών της αγοράς. Και κατέδειξε ότι οι εργαζόμενοι που ήταν κακοπληρωμένοι, δηλαδή αμείβονταν λιγότερο από τον μέσο όρο της αγοράς, είναι περισσότεροι ικανοποιημένοι με την εργασία τους, όταν η επιχείριση είναι πιο ξεκάθαρη αναφορικά με τα οικονομικά της. 

Ειδικότερα, το ποσοστό των κακοπληρωμένων εργαζομένων που είναι ευχαριστημένοι με τις αποδοχές τους αυξήθηκε από το 40% στο 82%, όταν ο διευθυντής κάθισε και συζήτησε μαζί τους

.  
Από την άλλη, το 64% των εργαζομένων ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν την αναζήτηση εργασίας, σε άλλη επιχείρηση, παρά το ότι αμείβονταν υψηλότερα από το μέσο όρο της αγοράς, μόνο και μόνο επειδή πίστευαν ότι είναι κακοπληρωμένοι. 

Η έρευνα έδειξε ότι οι δυσαρεστημένοι εργαζόμενοι παραιτήθηκαν από την δουλειά τους, ακόμη και αν η επιχείρηση τους έκανε αύξηση μισθού.  
«Υπάρχει μια τεράστια απόκλιση στην παροχή πληροφοριών», τόνισε ο υπέυθυνος του marketing της PayScale, Tim Low. «Kάποτε ήταν συνηθισμένο οι εργοδότες να παρέχουν όλες τις πληροφορίες στους εργαζόμενους. Όμως όταν η συζήτηση έφτανε στο θέμα των αποδοχών, η πληροφόρηση που έδιναν ήταν η λιγότερη δυνατή», αναφέρει.
«Πλέον όμως, όταν κανείς μπορεί να δει εύκολα, μέσα από μία αναζήτηση στο διαδίκτυο, τα επίπεδα μισθών που επικρατούν στην αγορά, είναι πιο εύκολο για έναν εργαζόμενο να μάθει πόσο πληρώνονται οι συνάδελφοι του», τόνισε.

Για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις προκειμένου να διευκρινίζουν στους εργαζομένους τους, τι πληρώνουν και γιατί. 
Πάντως, οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν καταλαβαίνουν με ποιό τρόπο οι αποδοχές τους σχετίζεται με το μέσο μισθό της αγοράς. 
Οι μόνοι «μπερδεμένοι» εργαζόμενοι είναι αυτοί που πληρώνονται περισσότερο από το μέσο μισθό της αγοράς. Από αυτούς, το 83%, πίστευε ότι υποαμοιβόταν. 
Το να μάθουν οι επιχειρήσεις να ενημερώνουν τους εργαζομένους τους σχετικά με τις αποδοχές τους, δεν τους κοστίζει χρήματα. Πρέπει η εταιρία να διδάξει στα στελέχη της πώς να μην αποφεύγουν την ειλικρινή συζήτηση.

Η δεύτερη έρευνα της PayScale σε δείγμα 5.530 επιχειρήσεων έδειξε ότι οι μισές από αυτές αποφεύγουν να μιλάνε ανοιχτά για τις αμοιβές, στους εργαζόμενους.
Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι οι εργοδότες πλέον να είναι ξακάθαροι απέναντι στους υπαλλήλους τόσο για τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης όσο και για την αμοιβή τους.