Στα 13,1 εκατ. μειώθηκαν οι καθαρές ζημιές της ANEK το α’ εξάμηνο του 2015 από 21,2 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.

Όπως ανακοινώθηκε, ο κύκλος εργασιών του ομίλου της ΑΝΕΚ στο α' εξάμηνο του 2015 ανήλθε σε 62,9 εκατ. ευρώ έναντι 69,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε 54,9 εκατ. ευρώ έναντι 61,3 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2014.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για το α' εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε 6,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,6 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2014, ενώ για την εταιρεία ανήλθαν σε  5,9 εκατ. έναντι  0,8 εκατ.

Το κόστος πωληθέντων του ομίλου παρουσίασε σημαντική μείωση σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο, κυρίως λόγω της υποχώρησης των τιμών των καυσίμων, και διαμορφώθηκε σε 56,3 εκατ. ευρώ από 67,6 εκατ. ευρώ , ενώ σε επίπεδο Εταιρείας μειώθηκε σε ευρώ 49,1 εκατ. από ευρώ 60,5 εκατ.

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου για το α' εξάμηνο του 2015 τα οποία διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,6 εκατ. ευρώ, ενώ για τη μητρική διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,0 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2014.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα στον κλάδο χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, καθώς οι υψηλότερες πωλήσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών καταγράφονται στο τρίτο τρίμηνο κάθε έτους, όπου περιλαμβάνεται η κίνηση της θερινής περιόδου. Εφόσον οι τιμές των καυσίμων διατηρηθούν στα τρέχοντα επίπεδα, αναμένεται περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων για τη χρήση 2015.

Στο προσεχές διάστημα εκτιμάται ότι είναι εφικτό να επιτευχθεί συμφωνία με τις δανείστριες τράπεζες σχετικά με την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της Μητρικής. Η Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει τις προσπάθειές της για περιορισμό του λειτουργικού κόστους, ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας. Στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης του στόλου έχει προχωρήσει σε εκναύλωση πλοίου σε εταιρεία του εξωτερικού κατά τη θερινή περίοδο, ενώ εξετάζει κάθε πιθανή δυνατότητα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Σημειώνεται ότι το α' εξάμηνο του 2015 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων πραγματοποιώντας συνολικά 12% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) για το α' εξάμηνο του 2015 διαμορφώθηκαν σε κέρδη για πρώτη φορά μετά το 2007, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σημείωσαν την καλύτερη επίδοση α' εξαμήνου της τελευταίας οκταετίας.