Ζημιές 31 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Intralot στο α’ εξάμηνο του 2015. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου στο α’ εξάμηνο του 2015 αυξήθηκε κατά 5,9%, και διαμορφώθηκε στα 958,7 εκατ.  ευρώ από 905,5 εκατ. ευρώ  στο α’ εξάμηνο 2014, μία αύξηση της τάξης των 53,2 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών ύψους 40,8 εκατ. ευρώ  έφτασε τα 917,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 87,2 εκατ. ευρώ  μειωμένα κατά 2,3 εκατ. ευρώ (-2,6%) συγκριτικά με το α’ εξάμηνο 2014.

 Χωρίς την επίδραση συναλλαγματικών διαφορών ύψους 5,2 εκατ. ευρώ, τα EBITDA έφθασαν τα 81,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2015, μειωμένα κατά 8,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα κέρδη EBITDA το α’ εξάμηνο του 2015 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 80,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9.4% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2014.

Το β’ τρίμηνο του έτους τα EBITDA ανήλθαν στα 41,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 8,4% σε σύγκριση την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα κέρδη EBITDA του β’ τριμήνου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 38.7εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 26.7% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2014.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) το α’ εξάμηνο του 2015 διαμορφώθηκαν στα 17,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,7%. Χωρίς την επίδραση συναλλαγματικών διαφορών ύψους 9,2 εκατ. ευρώ, τα EBT έφθασαν τα 8,4 εκατ. ευρώ  από 16,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 48,2% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές στο α’ εξάμηνο 2015 μειώθηκαν στα 8 εκατ.  ευρώ από 31 εκατ.  ευρώ στο α’ εξάμηνο 2014, επηρεασμένες από αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ύψους 30,7 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις (capex) το α’ εξάμηνο 2015 διαμορφώθηκαν στα 36 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με επενδύσεις ύψους 29,4 εκατ. ευρώ  το α’ εξάμηνο 2014.

Ο καθαρός δανεισμός στις 30 Ιουνίου 2015 ανήλθε σε 416,1 εκατ. ευρώ , ενισχυμένος κατά 34,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2014 (381,4 εκατ. ευρώ). Ο όμιλος συνέχισε να επενδύει στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης , με στόχο να παραμείνει πρωτοπόρος των τεχνολογικών εξελίξεων, εστιάζοντας στην περαιτέρω βελτίωση των προϊόντων του στους τομείς του mobile gaming, του περιεχομένου, των συστημάτων διατήρησης παικτών (player engagement), των συστημάτων CRM, καθώς και του κεντρικού συστήματος LOTOS10. Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για την Ε&Α το α’ εξάμηνο 2015 διαμορφώθηκε στα 9 εκατ.  ευρώ έναντι 7,6 εκατ. ευρώ  το α’ εξάμηνο 2014.

Στη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 17,8%, και διαμορφώθηκε στα 39,3 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 114,1% στα 34,3 εκατ. ευρώ από 16,0 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2014, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά 0,3 εκατ.  ευρώ από 3,3 εκατ. ευρώ  το α’ εξάμηνο του 2014.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος , κ. Αντώνιος Κεραστάρης, δήλωσε:  «Το δεύτερο τρίμηνο του 2015 η INTRALOT παρουσίασε ισχυρά αποτελέσματα, με βελτιωμένα κατά 8,4% EBITDA σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, καθώς και βελτιωμένα περιθώρια EBITDA, παρά την άνιση σύγκριση με το β’ τρίμηνο 2014 λόγω της σταδιακής λήξης του ρουμανικού συμβολαίου και των ισχυρών πιέσεων από υψηλότερες των συνηθισμένων payouts κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλου που συνεχίστηκαν και το Β’ τρίμηνο του 2015, που παρουσίασαν ωστόσο βελτίωση σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2015. Εάν εξαιρέσουμε αυτά τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, η σύγκριση των δραστηριοτήτων μας δείχνει ισχυρή ενίσχυση του κύκλου εργασιών σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Σε συγκρίσιμη βάση τα ΕBITDA αυξήθηκαν κατά 9,4% στο α’ εξάμηνο, καθώς οι περισσότερες θυγατρικές μας παρουσίασαν ισχυρά αποτελέσματα σε συνδυασμό με τα νέα συμβόλαια στις πολιτείες των ΗΠΑ, Γουαϊόμινγκ, Οχάιο και Τζώρτζια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας.

Κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του έτους ανανεώσαμε τα συμβόλαια μας στην Ολλανδία, το Μαρόκο και το Αζερμπαϊτζάν και συνεχίσαμε την υλοποίηση της στρατηγικής μας για βελτιστοποίηση των διεθνών λειτουργιών μας. Επιπλέον, προχωρήσαμε στην εξαγορά στρατηγικού μεριδίου της Bit8, εμπλουτίζοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών μας και βελτιώνοντας την εμπειρία του παίκτη. Υλοποιούμε τη στρατηγική μας με λειτουργική και οικονομική πειθαρχία και βλέπουμε ήδη τη θετική επίδραση σε βασικούς τομείς ανάπτυξης της εταιρείας. Παράλληλα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους και την ικανοποίηση των πελατών μας».