Ζημιογόνο ήταν το α’ τρίμηνο του 2015 για την Τηλέτυπος, καθώς η εισηγμένη εμφάνισε ζημιές ύψους 7,58 εκατ. ευρώ από 6,01 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Τα έσοδα της εταιρείας διαχείρισης του Mega Channel διαμορφώθηκαν στα 15,26 εκατ. ευρώ, μειωμένα σε ετήσια βάση. 

Τα EBITDA της εταιρείας μειώθηκαν στα 2,95 εκατ. ευρώ από 5,56 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο του 2014. 

Η εταιρεία, οι μετοχές της οποίας έχουν υπαχθεί στην κατηγορία επιτήρησης από 8-4-2011 με κριτήριο τη σχέση ζημιών χρήσεως 2010 προς ίδια κεφάλαια της 31/12/2010, σημειώνει σε ανακοίνωσή της στο ΧΑ ότι εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες των συνεχιζόμενων αρνητικών οικονομικών συγκυριών.

Οι συνέπειες αυτές, τονίζει, είναι εμφανείς στη μείωση του κύκλου εργασιών και στη πιστοδοτική περίοδο προς πελάτες με επαχθείς επιπτώσεις επί της ταμιακής ρευστότητας. Η διοίκηση επιμένει στη μείωση κόστους λειτουργίας και κόστους παραγωγής ιδίου προγράμματος και επαυξάνει τις προσπάθειες.