Ζημιές 1,37 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2015 έναντι ζημιών 1,61 εκατ. ευρώ το 2014 σημείωσε η εταιρεία Βαρβαρέσος ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 10,23 εκατ. ευρώ εκ των οποίων το 70% προέρχεται από το εξωτερικό.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το εξάμηνο 2015 διαμορφώθηκε σε 10,23 εκατ. ευρώ έναντι 9,19 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2014.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εισηγμένης οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα διαμορφώθηκαν στα 7,22 εκατ. ευρώ ποσοστό 70,57% των συνολικών πωλήσεων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εξαμήνου 2015 ανήλθαν σε ζημιές 590,37 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 843,33 χιλ. ευρώ του εξαμήνου 2014.