Μικρή μείωση των πωλήσεων της τάξης του 4,77%, με ταυτόχρονη μείωση των εξόδων παρουσίασε η Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Ετοιμων Ενδυμάτων, στις οικονομικές καταστάσεις του α΄ εξαμήνου.

Οι ενέργειες που γίνονται από την πλευρά της διοίκησης για την αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή της κατηγορίας της επιτήρησης και με δεδομένο το γεγονός ότι η κρίση στον κλάδο του ενδύματος συνεχίζεται, είναι ότι εξακολουθεί να πραγματοποιεί κινήσεις εξυγίανσης σε λειτουργικό κυρίως επίπεδο, με την συνεχή παρακολούθηση και μείωση των εξόδων σε σχέση με τις πωλήσεις, οι οποίες αν και παρουσιάζουν μια μικρή μείωση ευελπιστεί ότι με το τέλος της τρέχουσας χρήσης θα κινηθούν ανοδικά σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Επίσης η εταιρεία εξακολουθεί της πολιτικής των προσφορών της που εφαρμόζει κατά καιρούς να τονώνει τις πωλήσεις της. Περαιτέρω η εταιρεία σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες έχει μεταφέρει τις βραχυπρόθεσμες οφειλές της, προκειμένου να βελτιώσει τη ρευστότητά της. Τέλος η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τη δημιουργία νέων σημείων πώλησης για την τόνωση των πωλήσεών της. 

Να υπενθυμίσουμε ότι οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης από την 06/09/2011 με βάση την από 05/09/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεδομένου ότι οι ζημιές της περιόδου που έληξε την 31.12.2010 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης.